Možná vůbec nevíte, jak zařízení, které nosíme neustále u sebe může ohrožovat váš zdravotní stav. Podle americké výzkumnice doktorky Devry Davisové nejsou mobilní telefony a záření, které vyzařují pouze nebezpečné, ale dokonce smrtelné.

Doktorka vysvětluje, že záření mobilní telefonů není nebezpečné tím, že by bylo nějak silné, ale naopak, že slabé záření kontinuálně narušuje přirozenou stabilitu těla a zabraňuje přirozené regeneraci struktur lidské DNA.

Mobil jako rakovinotvorný nepřítel

Právě narušení struktur DNA pak může být příčinou mnohých onemocnění, včetně rakoviny. Nebezpečnost mobilních telefonů demonstruje na smrti mladé ženy, u které nebyla nalezena žádná rakovinotvorná predispozice, avšak rakovinou onemocněla a následně zemřela. Co tedy způsobilo její smrt?
Žena prý často odkládala svůj mobil do podprsenky. Specialisté pak konstatovali, že to může mít souvislost s rakovinou hrudníku, která zapříčinila smrt mladé ženy.
Každopádně doktoři nedokázali prokázat přímou souvislost, případ mrtvé ženy ale může varovat před častým nošením telefonu na jakémkoliv místě, které je v přímém kontaktu s vaším tělem. Bohužel, můžeme si sami sáhnout do svědomí a uvědomit si, že mobil nosíme na nebezpečných místech všichni. Mobil by vůbec neměl být uložen ve vzdálenosti bližší než 20 cm od těla.

Blízkost, která ubližuje

Škodlivost mobilního záření dokáže působit na všechna místa bez výjimky. Nicméně některá místa jsou náchylnější a zranitelnější než jiné.
Výzkumy z roku 2009 potvrdili, že nošení telefonu v blízkosti beder, může oslabit celou pánevní oblast.
Elektromagnetické pole, které vyzařují telefony mohou mít nepříznivý vliv na sílu kostí. To dokládá také výzkum, který potvrdil, že dlouhodobé nošení mobilu okolo pasu, snížilo mělo přímý vliv na hustotu kostí mužů, kteří telefon na pásku nosili.

Mobilní telefony mohou ovlivnit plodnost

Výzkumy také dokládají, že telefony mohou ovlivňovat tvorbu mužských spermií. Mají také vliv na jejich pohyblivost a celkovou kvalitu. Způsobené snížení plodnosti tak může být větší problém než snížená hustota kostí. Záření může také ovlivňovat potomky, jelikož rozštěpení DNA může zapříčiňovat sníženou kvalitu genů, které jsou předávány potomkům. Právě muži by tedy měli důkladně zvážit to, jak nosí svůj mobilní telefon a jestli se zbytečně nevystavují riziku, které by mohlo ohrozit jejich plodnost a zdraví jejich dětí.

Telefony versus rakovina

Izraelští výzkumníci zjistili prudký nárůst nádorů příušních žláz. Nárůst je nejvyšší za posledních 30 let. Jelikož příušní žlázy se vyskytují nejblíže místo, kde lidé většinou drží mobilní telefony, ve chvíli, kdy telefonují. Vědci byli překvapeni obrovským nárůstem rakoviny těchto žláz, když ostatní žlázy nevykazovaly žádné zvýšení oproti minulosti. Procentuální možnost vzniku rakoviny těchto žláz pak vzrůstá o:

 • 34 % pokud používáte mobilní telefon 5 let pravidelně
 • 49 % pokud jste telefonováním strávili více než 266 hodin
 • 58 % pokud jste uskutečnili alespoň 5500 telefonních hovorů

Jelikož všichni telefonujeme poměrně často, můžeme se začít obávat.

Varuje také světová zdravotnická organizace

Dokonce zdravotnická organizace varuje před negativním vlivem záření mobilních telefonů. Záření organizace zařadila na seznam karcinogenů třídy B. Jelikož telefonem disponuje skoro každý, může ohrožovat více než 87 % světové populace. Tichý zabiják, kterého všichni nosíme v kapse, tak může ohrožovat každého.
Ze všech výzkumů vzešlo potvrzení domněnky, že používání bezdrátových telefonů doopravdy zvyšuje riziko rakoviny.

V ohrožení jsou vaše děti!

Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti. U těch je největší pravděpodobnost, že vznikne nádor mozku nebo příušních žláz. Jelikož děti mají tenčí lebku než dospělí jedinci, může nebezpečné záření jednoduše proniknout až do středové části mozku, kde jsou nádory nejnebezpečnější.
Záření může být nebezpečné také pro těhotné ženy, které by se měli pokusit mobilním telefonům a jejich záření, co nejvíce vyhýbat.
Výzkum z roku 2008 potvrdil, že více než 13 000 dětí, které byly vystaveny mobilnímu záření již v čase jejich vývoje, se častěji objevovaly problémy s hyperaktivitou a dalšími problémy chování.

Odborníci potvrzují, že škodlivé účinky jsou prokazatelné

Odborníci v dnešní době již o škodlivosti mobilního záření nemají pochyb. Tvrdí, že telefony mohou prokazatelně způsobovat rakovinu a další zdravotní problémy včetně deprese, cukrovky nebo neplodnosti. Dále varují před negativním vlivem na lidské DNA, které může narušovat klasickou strukturu a buňky DNA.

Jak se bránit a ve zdraví to přežít?

Máme pro vás tedy několik doporučení, která by vám mohla pomoci v tom, jak se mobilnímu záření bránit.

 • Malé děti by neměly používat mobilní telefony.
 • Omezte používání mobilu na nutné minimum.
 • Snažte se používat pevnou linku.
 • Používejte telefon pouze na místech se silným signálem.
 • Snažte se mobil nenosit přímo na těle.
 • Pokud je telefon zapnutý, snažte se ho mít co nejdále od těla.
 • Při spánku nechávejte telefon v jiné místnosti.
 • Když telefonujete používejte raději sluchátka.

Nepropadejte panice

Ať už jsou výsledky studií jakékoliv, mobily jsou v současné době nepostradatelným společníkem každého z nás, takže se můžeme snažit negativní vlivy telefonů omezit, nikdy však nebudeme vědět, jestli jsme plně chráněni nebo ne.
Musíme se smířit s tím, že mobily mohou ovlivňovat naše zdraví, ale také nemusí. Internet je plný neověřených zpráv a výzkumů, které uveřejňují obě dvě strany sporu. Každopádně na všem je trochu pravdy a s mobily byste to rozhodně neměli přehánět, protože nějaké záření beze sporu vyzařují, je jen otázka času, jestli nás všechny negativně ovlivní nebo ne.

Sdílejte článek