Andělé? Duše, které se na nás shora dívají!

Tento příběh se traduje v Řecku, vypráví o duši. Mnozí lidé o její existenci pochybují a chtějí důkaz, že po smrti odchází z fyzického těla, které zanechává na zemi a putuje dál. V příběhu hrají hlavní roli otec a jeho dcera. Otec je místním ctihodným knězem, který se stará o svou farnost a místní obyvatele, je vřelý a přátelský a hluboce věřící. Jako správný řecký katolík se ještě před vysvěcením oženil a narodila se mu dcera.

shutterstock.com

Největší zkouška

Kněz vykonával svou práci svědomitě a nedal na své „ovečky“ dopustit. Každodenně je nabádal k víře a dobrotě, aby jejich duše našla po smrti klid. Jednou přišla zkouška i na něj, a opravdu bolestivá. Dívka totiž dospěla a vdala se za milého a bohatého chlapce, po svatbě otěhotněla. Přišel den, kdy měla porodit, ale bolesti se změnily ve velké utrpení a mladá žena při porodu spolu s dítětem zemřela. Jako mučednice odešla za Stvořitelem.

Rodinu zaplavily slzy

Otce a rodinu zaplavily slzy a obrovská bolest. Otec nedokázal pochopit, proč si Bůh vzal právě ji a snažil se vroucími modlitbami vyjádřit lásku k dceři, která už nebyla mezi živými, dále vzdával chválu Bohu a doufal, že duše dcery je v nebi. V tu dobu také trávil čas se svým bratrem, bývalým námořníkem, který měl sice dobré srdce, ale ve víře moc pevný nebyl.

Čtěte také: Chcete se zasmát? Toto jsou 2 vtipy, které Čechy pobavily nejvíce

shutterstock.com

Večerní posezení u čaje

Ve večerních hodinách se všichni scházeli u kněze doma, aby popili šalvějový čaj, kde se bratři špičkovali ohledně víry. Následující noc spatřil kněz ve snu svou dceru v bílých šatech, kterak mu říká: Otče, děkuji ti za všechno. A prosím vyřiď strýci, že mu děkuji za ulovenou rybu!“ Večer kněz vyprávěl osazenstvu příběh a poděkoval bratrovi za rybu pro dceru. Ten se rozklepal. „Ach, můj Bože, duše existují a dívají se na nás shora!“ Poté vyprávěl příběh, jak v den pohřbu zaplatil za ryby, které měl rybář dát chudým, aby se pomodlili a mysleli na jeho neteř.“ A tak se stalo, jediná duše mohla poslat díky, nikomu totiž o této události neřekl.

Zdroj: newsitamea.gr