Ani anděl strážný či jiný ochranitel nedokáže eliminovat těchto 5 věcí, které mohou ovlivnit váš život.- Dávejte proto pozor na to, jak se chováte a také jak jednáte!

Andělé strážní jsou nadpřirozené bytosti, o kterých se hovoří ve smyslu toho, že dokážou chránit každého člověka od řady zlých a negativních věcí, které se ho přímo týkají. Je řada činů, které dokážou udělat a co dokážou odčinit. Zároveň je ale i celá řada věcí, kde nic nezmůžou. Není proto na místě, když spoléháte jenom sami na sebe. Je vhodné chovat se tak, aby zasahovat nemusel.

Každý máme svého

Říká se, že každý máme svého anděla strážného. Je jasné, že ho samozřejmě nemůžeme vidět, jelikož se jedná o bytosti, které jsou neviditelné. Jeho přítomnost však můžeme pociťovat, a to tak, že nám připadá, že nás něco obklopuje, stejně jako si říkáme, že v některých situacích muselo zasáhnout něco jiného, nadpřirozeného. Nutno ale říci, že každý anděl strážný může být jiný a každý může mít jinou moc. To je dobré mít na paměti. A také je dobré mít na paměti, že jsou situace, kdy zasáhnout neumí. Toto je výčet 5 hlavních.

Zákon příčiny a následku anděl nezmění

Jedná se o jeden z nejdůležitějších zákonů, které se našeho života týká. Samozřejmě se jedná o zákon, který je spojený s naším chováním, kterého se jasně a přesně týká. Zákon příčiny a následku mluví jasně. Vše má nějakou příčinu a cokoliv uděláme, bude to mít následek. Dobrá věc bude mít následek pozitivní, špatná věc bude mít následek negativní. Tento zákon anděl nijak nezmění. Může sice lehce zmírnit jeho dopady, ale to je vše, co je v jeho silách.

Boží plány

Bůh má s každým člověkem určitý záměr. To je třeba mít na paměti. Každý z nás je na světě z nějakého důvodu a jsou to právě bohové, které ovlivňují to, jaký ten důvod bude. Můžeme zde mít úkol, posláním, nebo cokoliv jiného. A právě Boží plány jsou něco, co andělé také nemohou změnit. I když nesouhlasíme s naším předurčením a snažíme se ho změnit, musíme mít stále na paměti, že ho změnit nedokážeme. A nedokážou to ani naši vlastní andělé strážní, i když se o to mohou snažit po celý náš život.

Boží čas

Nejenom, že Bůh určuje to, jaký je náš úkol na zdejším světě. On určuje také to, jak dlouho na něm budeme. Boží čas nelze nijak ovlivnit a pokud nastane, nejde se mu vyhnout. I když si říkáme, že nechceme odejít, nelze tomu zabránit. A nedokáže tomu zabránit ani náš anděl strážný. I proto je na místě náš život žít. A to tak, abychom v době, kdy čas nastane, byli spokojeni s tím, jak jsme náš život prožili a byli jsme spokojeni s tím, co se během něho událo. Až čas nastane, budeme připraveni.

Tresty

Po všem, co uděláte, by měl přijít trest. Nutno ale říci, že ten nikdy nepřijde od andělů. Pokud je něco, co oni skutečně neumí, tak to jsou tresty. Nejsou tu od toho, aby posoudili, co je špatné a co jste udělali. Jsou tu od toho, aby vám pomáhali. Na první pohled to sice může znít jako pozitivum, ale opak je pravdou. Pokud nejsme za naše činy andělem potrestáni, může to navozovat dojem, že je vše v pořádku a můžeme tak jednat i nadále. Fakt je ale takový, že v tomto směru to problém je poměrně velký a v budoucnu nás potrestá sám Bůh. A to v souvislosti s příčinou a následkem.

Životní lekce

Dostat životní lekci je něco, čemu se nikdo nikdy z nás nemůže vyhnout. I když se tomu snažíme, nejde to. I proto, že anděl strážný není ten, kdo by zabránil tomu, abychom konkrétní životní lekci dostali. Dá se říci, že pokud ji dostat máme, tak ji také dostaneme. Opět je spojena především s tím, co uděláme špatného. Životní lekce je jakási forma určitého trestu, která přijde po našem konání. A ten anděl odvolat neumí. Na druhou stranu je to pro nás jako pro člověka dobré, jelikož právě tento trest, tedy daná lekce může ovlivnit budoucí život, jednání a konání.