Babičky jsou v životě dětí nejdůležitější – proč tomu tak je?

Víte, která osoba je podle genetiků nejdůležitější v životě malého dítěte? Navzdory očekávání to není matka, ale babička. Babička mu nepředává jen potřebné znalosti a zkušenosti, ale dává mu také lásku, teplo a péči. I z toho důvodu bychom měli prarodičům dopřát kontakt s vnoučaty tak často, jak je to jen možné. To ale stále není vše. Toto spojení je ještě mnohem hlubší, začíná totiž už na úrovni genů.

Děti dostávají DNA od prarodičů

Je známou skutečností, že děti nedědí genetický materiál od svých rodičů, ale od svých babiček a dědečků stejným způsobem, jako jejich rodiče získali DNA od jejich prarodičů. V důsledku toho se často stává, že jsou děti podobné našim starším příbuzným. Odborníci tvrdí, že většina genetických informací, které děti dostávají, pochází od babičky z matčiny strany.

https://pukuotukas.com/

Zde je třeba připomenout, že každé pravidlo má svou výjimku a každá rodina je jedinečná. Dítě může být podobné i babičce z otcovy strany, nebo jiným příbuzným. Pokud jde o genetiku, je velmi obtížné předvídat sled událostí. Je ale důležité, aby rodiče pochopili obrovskou roli, kterou příbuzní hrají v osudu dítěte a v tom, co dnes nazýváme emocionální inteligencí.

Důležitá je i emoční rovina

Podle odborníků mohou dítě ovlivnit dokonce i emoce, které babička prožívala při těhotenství své dcery. Je důležité si uvědomit, že rodina je jediný organismus, jehož všichni členové jsou úzce propojení. Spolu s geny a vším pozitivním, které si předáváme, se předávají také nemoci a škodlivé návyky nebo sklony k závislosti.

https://pukuotukas.com/

Z toho lze vyvodit následující závěry – nelze přehlížet své psychické a fyzické zdraví. To je ten nejhorší druh nezodpovědnosti, protože může ublížit nejen sobě, ale i několika budoucím generacím. I když zdraví nemůžeme stoprocentně ovlivnit, snažme se být alespoň psychicky v pohodě a užívat si každý okamžik života. Tak můžeme svým vnoučatům dát ten nejlepší dar.