David Hampl
19 června, 2019

Mladí lidé mají celý život před sebou a i když se jim zdá, že aktuální období nemá smysl, neměli by podléhat depresím. Většina mladých dané období zvládne. Jsou ale i tací, kteří se rozhodnou ukončit svůj život. To stejné se stalo chlapci, kterému bylo pouze 17 let. Ten se jednoho dne rozhodl, že ukončí svůj život. Vypl si telefon, odešel z domu a poté se jeho matka dozvěděla od policie onu hroznou zprávu, která ji šokovala.

Byl to veselý, bezproblémový kluk

Nikdo by to do něj nikdy neřekl. Na pevní pohled působil zcela bezproblémově. Měl kamarády, usmíval se, neměl psychické potíže, ve škole mu to celkem šlo. Alespoň takto o něm mluví okolí a také jeho rodiče. Nutno ale říci, že do duše lidí nevidíme a tak se i tomuto chlapci v hlavě honilo něco zcela jiného, než to co dával najevo před ostatními. Realitou bylo, že Felix měl psychické problémy a deprese. Nikdo to však na něm nepoznal.

Jeho matka se rozhodla pro napsání dopisu – ten může pomoci zachránit život

Tento dopis, který jeho matka napsala, pomohl objasnit důvody jeho sebevraždy. Může také pomoci zachránit životy, jelikož ukazuje na fakt, že i když děti vypadají spokojeně, nemusí tomu tak být. Rodiče by se o ně měli zajímat více a měli by vědět, zda jsou v pořádku. Dopis tak odhaluje poměrně zajímavá fakta a důvody k sebevraždě, které na první pohled nebyly vůbec patrné.

Přečtěte si napsaný dopis i vy. Co je v něm psáno?

Felix byl zcela bezproblémový, ale první změny se objevily v době, kdy začal chodit do nové školy. Zde sice získal nové kamarády, ale ti ho příliš ovlivnili v tom, že jejich hlavním tématem byla počítačová hra. Jedna z těch, která u dětí vyvolává násilí a agresi. Bylo jasné, že jsme Felixovi hru chtěli zakázat a tak jsme stanovili pravidla, jak dlouho ji může hrát. Rozhodně u ní nesměl trávit celý den, jako jeho spolužáci.

Nečekali jsme, jaký dopad to mělo. Ani ne tak u Felixe, který celkem chápal naše důvody. Dopad to mělo u jeho spolužáků. Když to zjistili, začali ho šikanovat. Objevovaly se narážky ve škole, potom SMS zprávy a následně kyberšikana. A tím to vše jenom začínalo. Vše se totiž stupňovalo a Felix musel danou šikanu snášet po celé 3 roky.

Jako rodiče jsme se rozhodli zapsat ho na jinou školu. Sice na této měl dost kamarádů a byl s nimi v kontaktu, ale jakmile se opět objevili ti co ho šikanují, bylo vidět, jak se mu změní nálada a začne mít obavu. I když přešel na jinou školu, nepomohlo to. Dané tříleté jednání v něm bylo natolik zakořeněno, že se rozhodl ukončit život. Na první pohled přitom nebylo vidět, že by ho to trápilo až tak. Před okolím se přetvařoval. Ve skutečnosti ale trpěl silnými depresemi.

Matka varuje před chováním dětí ve škole

Tento šokující příběh pokračuje dále. V něm matka rozebírá i to, jak tvrdá šikana byla. Když se vše zpětně dozvěděla, nevěřila svým očím, co vše musel její syn snášet. Nejhorší bylo, že nejprve začalo jenom pár jedinců, ke kterým se přidávali další. A dokonce i lidé, kteří Felixe neznali a nikdo ho neviděli. To bylo velmi šokující.

Bohužel na současných školách existují kolektivy lidí, kteří vše vedou. Kdo do nich nezapadne, má s nimi problém. I když má řadu jiných kamarádů, stále to pro dané dítě znamená, že musí čelit šikaně ze skupiny těchto „nedotknutelných“. Je jasně patrné, že daní lidé nemají žádné zábrany a metody jejich šikany se stupňují. Jak ve verbální, tak dokonce i fyzické rovině.

Jenom málokdo si dokáže uvědomit, co musí dítě snášet, pokud nepatří do té správné skupiny. Je jasné, že většinu daného trápení si nechává jenom pro sebe a okolí tak nemusí nic tušit. A to ani jeho rodiče. Přitom je obrovská skupina lidí, kteří o dané šikaně vědí a nic nedělají. Dokonce se chtějí vloudit do přízně těm „vyvoleným“ a tak vše kryjí, nebo za ně dělají špinavou práci.

Chtějte vědět vše o svém dítěti a začněte problémy řešit co nejdříve

Matka apeluje na každého rodiče, aby se o své dítě více zajímal. Jakýkoliv náznak šikany je třeba řešit. I když se na první pohled zná, že je to jenom dětské škádlení a vtípky, realita může být zcela jiná. Čím později se vše začne řešit, tím fatálnější následky může vše mít. Felix je toho jasným důkazem.

Sdílejte článek