Čínská předpověď: Rok Vašeho narození úzce souvisí s Vaší osobností a karmou. Přesnost této předpovědi Vás opravdu překvapí!

Starobylá čínská metoda spočívá v 9 hvězdách, přičemž každý rok narození má přidělenou jinou hvězdu. Jedná se tedy o kombinaci numerologie a astrologie a může Vám hodně napovědět o Vašem osudu, karmě ale i o Vašich slabších a silných stránkách.

Podívejte se na tabulku a najděte rok svého narození. Najděte hvězdu, která k němu patří a přečtěte si více o svém osudu.

[hana-code-insert name=’google‘ /]1 hvězda

Ti, kteří patří pod tuto hvězdu jsou velmi komunikativní, ale někdy je ovládají emoce. Jsou to velmi citliví lidé, kteří mají pochopení pro osudy ostatních. Často se stáhnou do pozadí a občas mívají melancholické myšlenky o životě. Bojují proti společnosti, ale největší obavy mají sami ze sebe. Jsou náchylní k návykům, které je ovlivní natolik, že časem mohou přerůst do závislosti.

2 hvězdy

Tito lidé jsou velmi pečliví. Tyto ženy jsou většinou ty nejlepší matky a rodina je pro ně vším. Takoví lidé jsou praktičtí, velmi trpěliví a vždy ochotni se obětovat. Vynikají ve vaření a kulinářství, takže pokud Vás pozvou na večeři, můžete si být jisti, že hladoví neodejdete. Pozor by si však měli dávat na svou postavu a na kvalitu toho, co konzumují.

3 hvězdy

Lidé narození pod touto hvězdou mají v osudu to pověstné štěstí. Jsou velmi aktivní, nikdy neposedí, a tak vypadá i jejich život. Mají mnoho zájmů a dokážou zvládat i více činností najednou. Řešení najdou i v těch nejtěžších situacích. Často však sklouznou do jakési hanby. Bojí se projevit své názory a stydí se za své chování, protože mají pocit, že společnost je nebere vážně.

4 hvězdy

[hana-code-insert name=’google‘ /]Lidé narození pod touto hvězdou jsou velmi inteligentní a mají umělecké sklony. Nechávají se unášet svými emocemi a často jsou velmi podobní lidem, kteří jsou narozeni pod 3 hvězdami. Mnoho věcí dělají na vlastní pěst a jdou si sebevědomě za svým. Pokud však mají na sobě hodně zodpovědnosti, měli by být ve střehu, ne vždy se totiž vyplatí dělat více věcí najednou.

5 hvězd

Ti, kteří se narodili pod touto hvězdou mají velmi silnou vůli. Mají dobré organizační schopnosti a ve skupině většinou zastávají post vůdce. Obecně platí, že berou na sebe veškerou zodpovědnost, ale často to přerůstá do jakési asociace. Nikdy se nesmíří s tím, že nemají pod kontrolou absolutně všechno. Rozhovor s člověkem, který mu ukáže a odhalí skutečné vnitřní hodnoty, by pro takového člověka mohl být prospěšný.

6 hvězd

Lidé narození pod touto hvězdou mají často sklony chovat se ve společnosti jako muž. Mají mnohé mužské osobnostní rysy. Jsou velmi pracovití a mají silnou vůli. Často však bortí hranice toho, jak se chovat ve společnosti, a tím pádem jsou ve společnosti velmi oblíbení.

7 hvězd

Lidé narození pod touto hvězdou jsou romantické typy, které mají pocit, že život je bezstarostný. Často však mají pocit, že nezvládnou těžké životní situace, ale není to pravda. I když jsou romantičtí, peníze, moc a materiální statky jsou pro ně velmi důležité a na tyto věci „slyší“. Důležité však je, aby si uvědomili, že čím více dají, tím více dostanou.

8 hvězd

Lidé narození pod touto hvězdou jsou úzce spjati s přírodou. Ve společnosti jsou oblíbení, ale pouze tehdy pokud se otevřou. Někdy pod návalem práce zapomínají, že mají i skutečný život. Z toho vyplývá, že jsou pilní, pracovití a vždy ochotní vytrvat a pomoci. Naučit by se měli dobře si odpočinout, protože stres v jejich životě je nakonec může dovést ke zdravotním potížím.

[hana-code-insert name=’Dole‘ /]9 hvězd

Tato hvězda reprezentuje aktivní lidi, kteří jsou většinou ze všeho nadšení a cílevědomí. Všechny situace dokážou vyřešit velmi dobře a mají rádi nad věcmi dopodrobna přemýšlet. Někdy mají tendenci zraňovat své blízké, aniž by si to vůbec uvědomovali.