David Hampl
7 února, 2019

Jak jistě každý ví, v přírodě existuje potravní řetězec, který když se naruší, má to katastrofální důsledky pro všechny. A přesně to se stalo v Yellowstonském národním parku v USA. Zásahem člověka zmizel vlk jakožto hlavní predátor. Jaké byly následky? A jak to dopadlo, když se znovu vypustil do přírody?

Vlci vymizeli vinou člověka – jaké to mělo následky?

Jeden z nejdůležitějších a nejzajímavějších poznatků ohledně ekosystémů za posledních padesát let se nazývá „trofické kaskády“. Je to zajímavý ekologický proces, který začínáme na vrcholu potravního řetězce u zvířat, která jsou jeho základem a hlavními predátory a pomalu jím klesáme dolů až k těm, které jsou na jeho konci. Skvělý příklad tohoto jevu jsme mohli pozorovat v Yellowstonském národním parku, kde byli vlci vyhubeni před 70 lety. Od té doby prudce stoupla populace vysoké zvěře a začala bez přirozeného nepřítele devastovat celou krajinu.

Vypustili vlky do přírody, aniž by věděli, co se stane

V roce 1995 byla situace tak katastrofální, že národní park začal postupně celý hynout. Přemnožená vysoká zvěř vyhubila téměř celý les a bylo nutné zakročit a napravit chyby, které člověk sám spáchal a vlastní činností je neuměl napravit. Za účelem zredukování počtu velkých býložravců se lidé rozhodli pro odvážný krok, u kterého předem vůbec netušili, jak dopadne – vypustili zpět do volné přírody skupinku patnácti vlků. Ti jsou skvělými lovci a pojídači vysoké zvěře a jak se později ukázalo, pomáhají svým chováním k přežití všem druhům živočichů a rostlin kolem sebe.

Jaká proběhla změna?

Vlci se v Yellowstonském národním parku skvěle zabydleli a začali okamžitě lovit. Změna, jež se udála za poslední roky, se začala vracet do přirozeného a dobrého normálu. Nejenže začalo ubývat počtu kusů velkých býložravců, kteří ničili lesy, ale navíc se tato zvířata začala vyhýbat otevřeným místům, kde by se stala snadnou kořistí. V těchto lokalitách se začalo výborně dařit zeleni a celkově se vegetace zregenerovala. Stromy dokonce dorůstaly do pětinásobné výšky, než tomu bylo před příchodem vlků.

Další důsledky, které nikdo nečekal

Vlci byli do parku vypuštěni původně za účelem obnovy vegetace a snížení počtů kusů vysoké zvěře, ale jejich příchod dokázal mnohem více. Díky vysokým stromům se do přírody opět vrátili zpěvaví ptáci a bobři, kteří si začali stavět hráze a tak budovat domov pro různé obojživelníky, ryby nebo ondatry, jež k životu potřebují zátočiny. Díky regulaci počtu kojotů – přirozených nepřátel vlků, se rozrostla populace hlodavců a králíků, která přilákala lišky, lasice a jezevce. Díky zbytkům po vlčích hostinách na vysoké zvěři zase našli v Yellowstonském parku domov orli a jestřábi, kteří se živí z velké části zdechlinami. Mršiny spolu s vegetací jsou zase důležité pro medvědy, kterým se též začalo dařit. Je až k neuvěření, jak je celý ekosystém provázaný a jak je každý z druhů v něm důležitý.

Sdílejte článek