Dospívajícím se dostaly do ruky hadry, které způsobily šok

Skupina dospívajících jedinců se bavila při procházce lesoparkem. Zapomněli se při svém rozhovoru a dostali se až na opačný konec lesa, ve kterém našli opuštěný dům. Odvážili se do domu vlézt, zvědavost byla silnější. Po vstupu do domu skupinka dospívajících chlapců našla smotané hadry, a tak je napadlo smotek rozdělat. To, co v něm našli, přebylo jejich zvědavost a donutilo je to rychle opustit dům.

Chlapci se vloupali do opuštěného domu

Když chlapci objevili opuštěný dům, rozhodli se do něho vloupat. Tento dům byl napůl zchátralý a chlapci začali pátrat neznámo co. Možná doufali, že se jim podaří najít nějaký poklad. Pravdou je, že byl po celém domě rozmístěn starožitný nábytek. Dům byl poměrně malý, uvnitř chlapci našli pouze dva pokoje a kuchyň. Když prošli kuchyní, ocitli se v malé chodbě s jakýmsi průchodem, kterým se rozhodli vydat. Vešli do průchodu a zjistili, že je zcela prázdný. Jediné, co chlapci na své dobrodružné výpravě objevili, byl malý svazek hadrů, který se rozhodli rozmotat, aby se přesvědčili, zda se v něm nenachází něco zajímavého.

Co chlapci objevili

Když chlapci tento svazek objevili, neváhali a okamžitě ho rozbalili. Uvnitř se však nenacházel žádný poklad, nic, v co mohli doufat. To, co uvnitř objevili, je velmi nepříjemně překvapilo a vyděsilo tak, že všichni kluci vzali nohy na ramena. Místo pokladu a zajímavostí v hadrech objevili pouze myši. Celou myší rodinku. Myši byli tak malé, že se jich tam vešlo opravdu hodně. Kluky natolik vyděsili, že dům velmi rychle opustili. Kluci se natolik vyděsili, že si ani neuvědomili, co se v hadrech nachází. Viděli jen svítící oči, tlapky a plno ocásků.

Ponaučení z příběhu

I z tohoto příběhu skupinky dospívajících chlapců plyne velmi důležité ponaučené. A tím ponaučením je, že se nesmíme pokaždé nechat pohltit svou zvědavostí. Měli bychom se dostatečně ovládat, natolik, abychom nemuseli pykat za svou zvědavost. Příště totiž může mít lidská zvědavost mnohem horší následky, než je myší rodinka.