David Hampl
8 února, 2019

Velryby jsou krásní a především velice ohrožení mořští savci, kteří díky zásahům člověka a změně přírodních podmínek rychle ubývají z našich oceánů. O to větší škoda je, když uhyne dvacet dva kusů těchto slanovodních obrů naráz. Díky takové tragédii jsme však měli jedinečnou možnost učinit objev, který vás zajisté šokuje a nad kterým by se měl každý zamyslet.

Krásné velryby, které z našich oceánů ubývají

Velryba patří mezi největší vůbec největší zvířata na naší planetě. Navzdory svým obřím rozměrům se živí pouze planktonem, což jsou mikroskopičtí mořští živočichové pasivně se vznášející ve vodním prostředí. Velryby plankton cedí z vody a následně polykají. Z tohoto důvodu také pro svůj život potřebují oceány bez znečistění, zejména odpadem nepřírodního původu, který produkují lidé. Kvůli snižujícímu se počtu a to nejen pro nevhodné životní podmínky v oceánech, ale i kvůli častému lovu v dřívějších dobách, jsou dnes zákonem chráněné. První úmluva upravující lov velryb byla v Ženevě vydána už roku 1931.

Co bylo v žaludku místo potravy?

Každý by očekával, že v žaludku velryb nalezneme velké množství planktonu, kterým se tito savci živí. Velice šokující zjištění proto bylo, když se po vyplavení dvaceti dvou velryb prozkoumaly jejich útroby. Tito obři uvízli při pobřeží Severního moře, kde kvůli příliš mělké vodě uvízli a následně zahynuli či je tam již mrtvé zanesl proud. Podle tiskové zprávy Národního parku Waddden Sea v Šlesvicku-Holštýnsku bylo v žaludku velryb nalezeno obrovské množství odpadu. Ten dokonce ani nebyl z přírodního a tudíž alespoň částečně stravitelného materiálu – jednalo se o plast, který po pozření nejsou tato zvířata schopná vyloučit. Kromě opravdu velkého počtu igelitových tašek, které do vod běžně odhazují obyvatelé přímořských států, nechyběli ani věci jako rybářská síť měřící 13 metrů a další plastové odpadky, které dosahovaly až 70 cm.

Smrtící odpady v oceánech

Toto zjištění je velice alarmující a vypovídá o tom, jak bezohledně se lidé k přírodě chovají. V porovnání se souší, kterou můžeme denně pozorovat a kde můžeme sami vidět, že její stav rozhodně není dobrý, oceány a moře na tom jsou ještě mnohem hůře. Více než 80% všech odpadů a nepotřebných věcí, které naše populace vyprodukuje, končí ve výsledku ve vodách. Krom znečištění, jež také rozhodně také není zanedbatelné, způsobuje odpad takovéto tragédie, kdy se do různých obalů mořští živočichové zamotají nebo je celé pozřou a nedokáží je pak ji vyloučit. Čeká je následně doslova vyhladovění s plným žaludkem, které nevyhnutelně při velkém množství spolykaného plastu končí smrtí. Dokud se nezmění přístup lidí k přírodě, budou se tyto tragédie stále opakovat a zvířata nejen v mořích budou trpět naší nezodpovědností.

Sdílejte článek