David Hampl
4 ledna, 2019

Práce je nezbytností, pokud člověk chce žít kvalitní život, který bude spojený s možností si cokoliv koupit a nemít problémy. Z práce si sice nosíme peníze, ale zároveň může přinášet i negativa spojená s tím, že v práci trávíme mnoho času a to nás vyčerpává. Čas od času se na internetu objeví různá doporučení od samozvaných expertů, kteří radí, jak hodně a jak často by měl člověk pracovat.  Jedno takové doporučení se dostalo i k nám. Není sice z žádného vědeckého periodika, ale jde o příspěvek spíše pohledu na pracovní proces v rámci stáří. Přesto je zajímavý, jelikož přináší zajímavý náhled na problematiku práce.

Proběhlo vcelku zajímavé testování

Než vůbec konkrétní informace vznikla, proběhl podle dostupného internetového příspěvku testování. Toho se mělo účastnit 3 500 lidí. Jednalo se jak o muže, tak i o ženy. Jedno měli ale společné, a to byl jejich věk. Podle popisovaného testu nebylo nikomu méně, než 40 let. Toto byla jasně stanovená věková hranice.

Jasně stanoveno bylo i to, co se bude v testu zkoumat. Ten měl být podle dostupných zdrojů zaměřený na mozek daných lidí. Měl být zaměřený primárně na kognitivní funkce a na to, jak mozek funguje. Sledovala se schopnost rozpoznávací, stejně jako schopnosti abstraktního a logického myšlení. Další část byla zase zaměřena na jejich schopnosti a dovednosti a na vše, co se naučili a zda to umí také bez problémů aplikovat v praxi.

Kdy byly jejich schopnosti nejlepší?

Jak byly dané testy podle dostupného zdroje vyhodnoceny? Tím způsobem, že došlo ke zjišťování schopností v závislosti na čase, po který se danému úkolu věnují. První výsledek byl celkem očekávaný. Čím déle člověk pracuje, tím více také ztrácí schopnosti a možnosti koncentrace na řešení problému. To je věc zcela běžná. Dále však došlo ke zjištění toho, že nejvyšší mozkový výkon byl spojený s obdobím práce, které nepřesahovalo 25 hodin. Po delší době se objevovaly podobné příznaky, jako v případě běžné denní únavy.

Kdy byly schopnosti nejhorší?

Podle dostupných informací z tohoto testu byly také sledovány informace týkající se toho, kdy byly schopnosti nejhorší. Nejenom, že se vždy snižovaly na sklonku každého dne. Byla pozorována také celková pracovní zátěž a i tady se objevovalo několik problémů, které se týkaly právě celkové týdenní zátěže. Schopnosti lidí se rapidně snížili ve chvíli, kdy měli za daný týden odpracováno okolo 40 hodin.

Co se v mozku člověka děje?

Je to jednoduché. každý mozek pracuje, pokud je dostatečně stimulován. Nejvíce k tomu dochází právě ve chvíli, kdy je mozek člověka odpočatý. Jakmile ale pravidelná stimulace překročí určitou časovou hranici, začne se objevovat také stres. A ten má vliv právě na to, že výkonost výrazně klesá. Daná hranice je překročena jak v rámci jednoho dne, tak i v rámci týdenní pracovní doby. Laicky si to lze vysvětlit tím, že na konci dne už je člověk unavený.

Jaké jsou výsledky testování a studie?

Co lze dohledat jako výsledek dané celkem specifické studie? Zcela logické vyústění je to, že čím lidé déle pracují, tím jsou více unaveni a tím klesá jejich aktivita. Toto rozhodně není nic nového. Dále je ale třeba dodat, že když člověk pracuje, stimuluje mozek a tak má mnohem lepší mentální schopnosti, než když je jeho mozek dlouhodobě v nečinnosti. Pracovat a namáhat při tom mozek je tedy z dlouhodobého hlediska pro jeho vývoj důležité.

Nutno ale říci, že zde rozhoduje čas. Jak bylo zmíněno, při atakování hranice 40 hodin začíná mozek pracovat méně a špatně, což může být problém. To proto, že 40 hodin je dnes běžná pracovní doba během týdne. I z toho logicky plyne doporučení, že by bylo ideální pracovní dobu zkrátit, jelikož lidé budou schopni pracovat stále naplno a množství neodvedené práce nebude takové, které by se rovnalo hodinám a dnům. Na konci týdne člověk zvládne mnohem méně než na začátku, takže ona ztráta není tak velká, jak si mnoho lidí a zaměstnavatelů myslí.

Práce na plný úvazek tak může mít pro lidi nad 40 let negativní vliv a ideální doporučenou dobou jsou pouze 3 dny. Tedy doba 25 hodin týdně. Během ní budou schopni dokonalé soustředěnosti na úkol a budou schopni odvádění nejlepšího možného výsledku.

Sdílejte článek