David Hampl
20 prosince, 2018

Každý je má doma. Máme na mysli fotografie někoho, kdo je nám blízký a na koho rád myslíme. Pokud by daný člověk zemřel, získávají dané fotografie ještě větší důvod pro jejich vytažení. Jsou tak v podstatě jedinou vzpomínkou na člověka, kterého už nikdy nemůžeme vidět osobně a tak ho vidíme jenom na obrázcích. Vzpomínání s fotografiemi je velmi častou věcí, kterou děláme stále více. Nutno ale říci, že jsou i názory, kdy bychom dané fotografie neměli mít doma, natož je brát do ruky.

Pozor na vliv mrtvé energie

Že je něco mezi nebem a zemí, to si myslí velké množství lidí. My jim musíme dávat zapravdu, jelikož skutečně dochází k různým přenosům energií a také k různým nadpřirozeným jevům, které se nedají nijak normálně vysvětlit. Ezoterika o těchto jevech říká celkem hodně a tak je na místě dát na dané poznatky. To proto, že jasně poukazuje na to, že vliv mrtvé energie na lidi může být mnohem větší, než by někdo čekal. A právě tomu je třeba zabránit. A to s využitím několika pravidel, které se týkají právě fotografií mrtvých lidí.

Spojení se světem mrtvých

Pokud někdo zemře, rázem opouští svět živých a dostává se do světa druhého, tedy do světa mrtvých. Přerušuje se tak spojení se světem živých lidí, ale na druhou stranu stále může docházet k tomu, že zde energie daného člověka nadále zůstává. A to následně vede právě k tomu, že bude spojení se světem mrtvých realizováno i pro živé. Což je nežádoucí jev.

Pozor na fotografie, které máte doma

Je velkou chybou být s nimi v každodenním kontaktu. Je chybné je různě vystavovat, stejně jako je věšet na zeď, nebo umísťovat na jiné negativní místa. Pokud zde jsou, působí na živého člověka a ten je následně nejenom zbavován potřebné ochrany. Dochází zde  také k tomu, že je zbavován i pozitivní energie. A to se následně projevuje hlavně v tom, že se lidé začnou chovat jinak. Má to vliv na jejich duševní zdraví, má to vliv na jejich zdraví fyzické, stejně jako na to emoční. Vliv mrtvých na ně každý den působí, což se jeví jako skutečně velký problém.

Jsou fotky, které jsou více rizikové, než jiné

Pokud jde o fotografie, které jsou spojeny s nějakým zážitkem nebo vzpomínkou, nepřinášejí taková rizika, jelikož z dané fotografie stále působí určitá dávka pozitivní energie. Nemusí však být výjimkou, že se objeví fotografie přímo z pohřbu. Je stále častější, že je rozloučení fotografováno a lidé mají tyto fotky doma jako poslední vzpomínku. Tyto fotografie jsou však těmi nejhoršími, jaké může konkrétní osoba doma mít. Tyto fotky nedovolí zapomenout, vyzařuje z nich smutek a stále působí tak, aby přinášely vnitřní neklid.

Fotografie z pohřbu nikdy nepořizujte. A pokud je už máte, je na místě se jich zbavit. I když se to může jevit jako neúcta, opak je pravdou. Jde o přetnutí negativní energie, která na váš život může působit tak, že se za pár týdnů až měsíců změníte k nepoznání.

Jak fotografie uchovávat?

Ty, které je třeba vyhodit, již znáte. Takto drastický konec však nemusí postihnout všechny ostatní, které doma máte. Pokud máte fotografie lidí z dob jejich životů, je na místě dát je nejprve stranou. Potom je nutné mít na ně vhodný obal, kterým je nejlépe krabice černé barvy. Pokud se na fotografii nacházejí lidé již zemřelí a ještě živí, je na místě takovou fotografii rozstřihnout.

Vyndávejte je jenom nárazově, a to ve chvíli, kdy chcete zavzpomínat.  Tomuto času vyčleňte jenom kratší domu. To proto, že by vás mohla energie negativně ovlivnit. Ideální je, když se na fotografie podíváte, když se slaví památka zesnulých, nebo v době, kdy daný člověk zemřel, měl narozeniny, nebo svátek.

Sdílejte článek