HROZNÉ: Z hrobu jejího zesnulého syna byl odstraněn pomník, prý v takové podobě nepatří na hřbitov! Jaký je váš názor?

Někteří lidé jsou zjevně opravdu hyeny, nemají v sobě ani kousek soucitu a empatie. Chudák Max se narodil s mnoha zdravotními problémy. Nejzávažnější však byla epilepsie, která byla pro chlapce bohužel fatální.

Jen chtěla pro zesnulého syna pomník

Čtyřletý Max tragicky zemřel a zanechal za sebou matku a bratra, oba měli zlomené srdce. Máma Maxe jen chtěla, aby její syn měl na hrobě pomník, což by bylo pro mnoho lidí asi něco zvláštního. Šetřila na pomník celé tři roky a nakonec získala náhrobek, který stál téměř čtyři tisíce eur. Ve výsledku ji potěšilo a především se jí ulevilo, že její syn dostal náhrobek, který jí pomohl uchovat syna v její paměti.

Strašná zpráva a rozhodnutí za jejími zády

Netrvalo dlouho, než obdržela opravdu hroznou zprávu. Řekli jí, že ze hřbitova odstraní náhrobek. Ostatní rodiny si totiž stěžovaly, že tento náhrobek se nehodí na hřbitov a poškozuje celkový vzhled místa.

Ani se neptali maminky Maxe, jestli souhlasí nebo ne, jednoduše odstranili náhrobek, jen pár dní předtím, než by Max oslavil své narozeniny.

Dokážete si představit bolest, kterou způsobil tento hrozný čin ubohé matce zesnulého syna? Řekla, že ti, kdo jsou za tuto záležitost zodpovědní, to všechno udělali tajně za jejími zády, aniž by ji jakkoliv upozornili.

Konkrétně se dozvěděla, že náhrobek bude odstraněn, až od sochaře, který byl pověřen, aby pomník odstranil: „Jsem strašně naštvaná, protože všechno bylo dohodnuto ještě před samotným postavením pomníku a nikdo neměl nic proti. Podepsala jsem také formulář, ve kterém s pomníkem souhlasí, ale pak … tomu nemohu uvěřit. “

Maminka nyní doufá, že obec bude souhlasit s navrácením pomníku ke hrobu zesnulého Maxe.

Podle zákona jsou práva majitele a nájemce pomníku jasná: Pomník je vlastnictví toho, kdo jej nechal zhotovit a zaplatil kameníkovi. Hrobové místo se užívá na základě nájemní smlouvy mezi nájemcem a provozovatelem pohřebiště. Mohou to být dvě různé osoby, nebo může pomník vlastnit nájemce. Bez rozhodnutí majitele pomníku a nájemce hrobového místa nemá nikdo právo s tímto hrobovým místem a hrobovým zařízením (pomníkem) manipulovat a cokoliv měnit.

Z jakých monster jsme se stali lidmi? Nemáme v nás opravdu ani kapku soucitu a lásky? Opravdu smutné…