I Bůh pracuje v tichosti a nikdo nezná jeho budoucí plány. Inspirujte se právě jím. Jaké máte plány do budoucna nikomu neříkejte. Mohlo by se vám to vymstít. Co všechno se může stát a proč vlastně?

Na Boha lidé buď věří, nebo nevěří. My se aktuálně podíváme do kategorie číslo jedna, a to konkrétně do skupiny lidí, kteří věří, že existuje. A také že má své určité plány. Když jde o jeho jednání a konání, tak vše dělá v tichosti. Nikdo nezná jeho kroky, ani plány se světem, nebo s konkrétními osobami. Právě Bůh by proto měl být jasným zdrojem inspirace pro každého.

Vše co je určené, to se splní

Kdo věří v Boha, ten ví jednu důležitou věc. Co je určené, to se splní. Tedy co se má stát, to se stane. Nic v našem životě se neděje bez příčiny a ke všemu má bůh své plány. Co tím chceme říci? Že když se nám něco v životě stane, tak to není žádná náhoda. Samozřejmostí je to, že Bůh plány nikdy nikomu neříká a vždy udělá to, co měl on sám v plánu. I proto bychom měli danou situaci a daný stav přijmout takový, jaký je. To proto, že je to součást božích plánů.

Je spravedlivý

I když se to některým lidem nemusí hned zdát, tak fakt je i takový, že Bůh je spravedlivý. Pokud něco udělá, tak rozhodně ne proto, že by chtěl někomu uškodit, ale proto, že potřebuje nastolit určitou rovnováhu. Pokud jde o něco špatného, dá se očekávat, že to bylo k něčemu dobré a nakonec se vše otočí tak, že budete rádi za každý čin, který udělal.

Své plány si nechte pro sebe

Inspirujte se Bohem. Se svým životem můžete mít jakékoliv plány. Vždy je na místě nechat si je pro sebe a nikomu je neříkat. Stejně jako Bůh pracuje na těch svých, vy pracujte na vlastních. Všechno, co se vám potom stane, nebude náhoda, ale váš cíl. A proč plány nikde neříkat? Nemuseli by vyjít. Tím, že se o nich dozví okolí, by se mohlo začít chovat tak, aby váš plán záměrně nevyšel. A to může mít celkem výrazný negativní dopad na vás, ale i na ono samotné okolí, které je s vaším životem nějak spojeno.