Je to prokázáno! Výprask způsobuje u dětí dlouhodobé poškození: Tohle by si měl přečíst každý rodič bez ohledu na věk

Jistě si všichni vzpomínáte, že jako malí jsme občas něco vyvedli a dostali jsme za to od našich rodičů vyhubováno. V hroších případech nám rodiče uštědřili i menší výprask na zadek. Jestli to k něčemu bylo nebo ne, je velmi těžké říct. V mnoha případech jsme si to zřejmě opravdu zasloužili, protože jako děti jsme vyváděli spoustu ptákovin a mnohdy nebezpečných věcí. Rodiče o nás měli strach a nechtěli, aby se nám něco stalo. Chtěli nám tedy menším výpraskem dát jasně najevo, že už to příště nemáme dělat. Paradoxně nám však výpraskem mohli ublížit více než samotná činnost. Vědci zjistili, že výprasky mohou u dětí způsobit dlouhodobě poškození.

Několika desetiletý výzkum

Odborníci v posledních letech silně varují před fyzickými tresty v rodinách, nicméně je možné tuto formu trestání stále v mnoha rodinách sledovat. Moderní výzkumy dokazují, že fyzické tresty nejsou pro děti vůbec vhodné, neboť mohou v dítěti zanechat spoustu nepříjemných vzpomínek na dětství a své rodiče. Jedna dlouhodobá studie, která trvala několik desítek let a bylo do ní zahrnuto více jak 160 tisíc dětí zjistila, že výprask děti snášely opravdu velmi špatně. Téma je to ve společnosti velmi diskutované, protože mnoho rodičů si stále prosazuje tuto formu trestu a tvrdí, že nic jiného nepomáhá.

Antisociální chování

Co myslíte, je výprask škodlivý nebo užitečný? Mnoho lidí na to má rozdílné názory, nicméně výzkumy ukazují, že děti, které byly rodiči bity nebo jim bylo nějak ubližováno se v budoucnu začaly projevovat rovněž fyzickými projevy. S největší pravděpodobností v budoucnu napadnou své rodiče, budou agresivní a jejich chování bude antisociální. Rodiče si sice myslí, že výpraskem mohou děti napravit nebo jim jasně vysvětlit, že se něco nemá dělat. Výprask rozhodně není řešením a moderní výchova a psychologie ho nedoporučuje.

Čtěte také: Když hasič vykopal 9letou holčičku, byla už mrtvá. Ale to, co našli pod jejím tělem, šokovalo všechny, kteří to viděli včetně její rodiny

Škodlivá forma komunikace

Studie tak zjistily, že rodiče, kteří chtějí u dětí docílit okamžitého výsledku by výprask nebo jinou formu fyzického trestu rozhodně neměli používat, protože jednoduše nepomůže. Výprask je ve srovnání s jinými formami komunikace nejméně účinný. V mnoha případech pak výprask zhoršuje chování dětí a celkově se jedná o velmi škodlivou formu komunikace s dětmi.

Následky na dospělých

V rámci stude byli také dotázáni do dospělí, kteří v dětství zažili nějakou formu výprasku. Bylo u nich prokázáno, že výprask jim způsobil sklony k antisociálnímu chování a poruchám duševního zdraví. Mnozí také začali trpět úzkostmi nebo depresemi. Mnozí následně také začali své děti trestat podobným způsobem, což je asi to nejhorší, co se může stát. Z toho důvodu netrestejte děti fyzicky, ale snažte se tomu předcházet.

Tipy pro zvládání výchovy

Zde je několik tipů pro úspěšné zvládání vašeho dítěte: zkuste vždy zůstat v klidu a zachovat chladnou hlavu, učte děti, mluvte s nimi o konkrétních věcech a zbytečně nic nezabarvujte, odstraňujte problémy a překážky, buďte příkladem nebo jej vhodně nastavte, říkejte ne, buďte vytrvalí a důslední.