Každý majitel auta bude si muset připlatit! Směrnice EU nařizuje zvýšit minimální limit pojištění!

Finanční situace českých domácností se neustále zhoršuje a kromě již existujících problémů se objevují i nové, o kterých jsme dosud neměli ani tušení. Jednou z těchto novinek je úprava české legislativy na základě evropské směrnice o motorových vozidlech. Pro většinu majitelů aut to znamená jediné – další poplatek. Nový poplatek bude povinný a týká se skoro všech majitelů motorových vozidel v Česku.

Povinné ručení

Nový poplatek se promítne především v rámci povinného ručení, které je pro majitele motorových vozidel povinné. Dříve bylo možné uzavřít smlouvu s limitem pojištění do 35 milionů korun, který pokrýval škody na majetku nebo zdraví, které by mohly být způsobené provozem vozidla. Avšak s příchodem nové směrnice již nebude tato možnost dostupná.

Shutterstock

Důvodem pro zvýšení limitu povinného ručení je zejména nárůst škod na zdraví, které mohou být vyšší než škody na majetku. V případě vážné nehody může dojít k trvalým následkům, které vyžadují vysoké náklady na léčbu a kompenzaci. Proto je nutné, aby pojišťovny upravily smlouvy a zvýšily limity povinného ručení.

Jaké jsou důsledky pro majitele aut?

Pro majitele aut nový poplatek znamená vyšší náklady na povinné ručení. Je pravděpodobné, že pojišťovny zvýší ceny pojištění, aby mohly plnit nové limity. To se samozřejmě promítne do peněženek majitelů aut, kteří budou platit vyšší pojistné.

Připravenost na změny

Majitelé aut se musí připravit na změny, které nový poplatek přinese. Je důležité sledovat informace od pojišťoven a zjistit, jaké jsou nové limity povinného ručení a jak se projeví na cenách pojištění.

Shutterstock

Důležité faktory při výběru pojišťovny

Patří sem:

  • Cena pojištění: Srovnání cen od různých pojišťoven a zjištění, jak se nový poplatek projeví na pojistném.
  • Kvalita služeb: Zjištění, jakou nabídku má pojišťovna pro majitele aut a jaké služby poskytuje.
  • Reference a recenze: Přečtení zkušeností ostatních klientů s danou pojišťovnou.

Důsledky nového poplatku

Nový poplatek za povinné ručení má své výhody i nevýhody. Zvýšení limitu povinného ručení je opatřením, které zajistí, že oběti nehod budou dostatečně kompenzované. Na druhou stranu to znamená vyšší náklady pro majitele aut.

Zdroj: Mix24.cz