Každý z nás má svého anděla strážného. Ten nás hlídá a ochraňuje. Jsou ale situace, kdy neumí a nesní zasáhnout. Podívejte se, kdy k tomu dochází

Ať už věříte, nebo nikoliv, tak faktem je, že každý z nás má svého anděla strážného. Ten je nám na blízku a ten je zde také proto, aby nás jako lidské bytosti chránil. Ve většině případů to samozřejmě funguje. Pokud je třeba, tak daný anděl zakročí a zajistí, že naše další kroky budou správné, bez velkých negativ. Jsou lidé, kteří na svého anděla dokonce spoléhají.

Ne vždy dokáže pomoci. Jsou věci, kde nic nezmůže

Ti, kteří svému andělovi naplno věří a kteří doufají v jeho velkou sílu mohou být velmi překvapeni. To proto, že ne vždy zvládne vše, co si lidé myslí. Jsou pevně dané případy a vymezené situace, kdy daný anděl nezvládne skutečně nic. Na to je třeba myslet. I když je tu anděl strážný od toho, aby vás chránil a dával na vás pozor, tak toto jsou chvíle, kdy bohužel nezmůže nic. Kdy k nim dochází?

Andělé nezmůžou změnit věci, které se týkají karmy

Karma je něco, na co je dobré věřit. Cokoliv v životě uděláte, se vám nějakým způsobem vrátí. Když činíte dobro, můžete ho následně také očekávat. Pokud činíte věci zlé a špatné, není výjimkou, že následně postihují i vás. Takto v podstatě funguje celý vesmír a cokoliv se v souvislosti s tím stane a má stát, na to anděl nemá žádný vliv. Chovejte se zle a zlo vás bude čekat. A anděl strážný vám nepomůže.

Co předurčují hvězdy, to se nedá změnit

Jsou i další věci, které se nedají změnit. A to takové, které předurčují hvězdy. Ty mají v našem životě velký vliv. Dokládá to třeba i to, v jakém jsme znamení. Podle toho se chováte, podle toho jednáte a podle toho máte na řadu věcí určité vlohy. Hvězdy toho ale předurčují mnohem více. Co se má stát, to se také stane. Váš anděl strážný na tom nemůže absolutně nic změnit. Zkrátka každý má svůj předem daný důvod a smysl života.

Když nastane váš čas odchodu, musíte jít

Nejprve narození, potom smrt. To jsou věci, které jsou nevyhnutelné a samozřejmé. Nutno říci, že délka našeho života je předem dané. Určuje ji Bůh a ten má s každým člověkem své plány. Pokud nastane takzvaně váš pravý čas, tedy nastane chvíle kdy musíte zemřít, je to nevyhnutelné. Zkrátka a jednoduše vám v tom ani váš anděl strážný nepomůže. Nedokáže změnit co se má stát, ani vám život nedokáže prodloužit.

Andělé nedokáží soudit co je správné a co nikoliv

Anděl strážný nedokáže ani zasáhnout v situacích, které vyžadují určité soudy. Oni jsou milosrdní a dokážou ochraňovat. Zároveň tu ale nejsou od toho, aby určil, co je správné a co naopak správné není. Nejsou tu tedy od toho, aby za vás řešili různé křivdy a podobné věci. Dokážou vám pomoci v nesnázích, ale již nepomohou v tom, když se vám děje křivda. Neochrání vás před ní, ani nebudou trestat druhou osobu.

Ani utrpení nedokážou zabránit

Je to také utrpení, které souvisí s tím, k čemu je člověk v podstatě předurčený. Každý má jinou cestu životem a každý během ní zažívat celou řadu různých věcí. A ty mohou být i poměrně špatné. Anděl tu ale není od toho, aby danému utrpení jakkoliv bránil. Pokud jste smutní třeba z nešťastné lásky, z odchodu blízké osoby nebo podobných věcí, musíte se s tím vyrovnat pouze vy sami. Andělé v tomto případě nemají moc na pomoc.

Andělé nejsou od toho, aby mírnili hádky

Stane se to, že se začnete s někým hádat? Potom musíte danou situaci zvládnout zcela sami. Musíte argumentovat, nebo jinak reagovat, aby byla hádka ukončena a vy jste se dobrali pravdy. Anděl tu není od toho, aby vám v ní pomáhal. Je to logické, jelikož to stejné by dělal anděl druhé osoby. Rázem by to nebyla vaše hádka, ale byl by to boj obou andělů strážných. A to je z pochopitelného hlediska samozřejmě špatně.