Kdo může očekávat extra finanční podporu ke svému důchodu? Víme všechny detaily!

Stálý měsíční důchod je pro mnoho seniorů významným zdrojem financí. Nicméně, někteří šťastlivci mají nárok na další výhodu – čestný důchod. V tomto článku si přiblížíme, kdo má nárok na tento speciální přídavek a jak se liší pravidla v Česku a Polsku.

Český čestný důchod

Podle informací z Hospodářských novin žije v Česku přes tisíc lidí, kteří dosáhli věku 100 a více let. Tito výjimeční seniorové mají nárok na čestný důchod ve výši 2 tisíce korun, který se připočte k jejich stávající důchodové částce. Česká správa sociálního zabezpečení tuto částku automaticky přidává ke stávajícímu důchodu těmto seniorům.

Většina stoletých důchodců v Česku jsou ženy, a nejvíce z nich žije v Praze a Jihomoravském kraji, naopak nejméně v Karlovarském kraji. Pro tyto seniory je čestný důchod významnou podporou, kterou přijímají k jejich běžné důchodové částce.

Čtěte také: Po padesáti letech na svobodě, dvě slonice si užívají života v záchranné stanici!

Polský čestný důchod

V Polsku je situace trochu jiná. Podle zprávy z webu Business Insider má nárok na čestný důchod téměř tři tisíce Poláků, což je ve srovnání s Českem relativně velké číslo. Stejně jako v Česku, i v Polsku dominují ženy mezi stoletými seniory, kteří mají nárok na tento přídavek.

Jedna z hlavních odlišností spočívá v tom, že v Polsku není vyžadováno, aby senior měl odpracované žádné konkrétní roky. Jakmile dosáhne věku 100 let, tamní sociální pojišťovna automaticky začne vyplácet čestný důchod, bez ohledu na pracovní historii seniora. Hlavní podmínkou v Polsku je tedy dosažení věku 100 let.

shutterstock.com

Čestné důchody jsou důležitou formou podpory pro stoleté seniory v Česku i Polsku. Zatímco v Česku je podmínkou mít alespoň 100 let a částku 2 000 Kč přiděluje automaticky, v Polsku není třeba žádné pracovní historie a postačuje pouze dosažení 100 let. Obě země se tak snaží zajistit, aby tito výjimeční jedinci měli finanční stabilitu v jejich pozdním věku.

Zdroj: udalosti247.cz