Psycholog, který pomohl již více než 1000 párům, prozradil, která jedna věc je ve vztahu ta nejdůležitější!

Někteří z Vás by zřejmě odpověděli, že důležité je, aby bylo mezi partnery jisté propojení a aby fungovala chemie. Jiní řeknou, že nejdůležitější je komunikace a vzájemná upřímnost. Podle psychologů však tyto odpovědi nejsou správně.

Expert ve svém oboru John Kim tvrdí, že nejdůležitějším faktorem ve vztahu je respekt. Tvrdí, že bez respektu vztah nemá šanci přetrvat. Pokud jste někdy byli ve vztahu, kde jste se s partnerem navzájem nerespektovali, zřejmě Vám je jasné, proč Kim tvrdí, že je nejdůležitější.

Jednoduše řečeno, zdravý vztah bez respektu není možný, protože ten vytváří důvěru a důvěra je přece klíčová. Pojďme si však respekt blíže definovat. Oxfordský slovník tento pojem popisuje následovně: „Je to pocit obdivu k někomu, něčemu, vyvolaný jeho schopnostmi, vlastnostmi či úspěchy.“

Čtěte také: Chcete dát sbohem brýlím a mít lepší zrak? Nejenom operace mu může prospět. Díky tomuto receptu budete vidět o mnoho lépe

John Kim však s touto definicí zcela nesouhlasí. Tvrdí, že ve vztahu to znamená něco jiného. Vyjádřil se následovně: „Respekt znamená, že ani jeden z partnerů není autoritou a nemá moc nad tím druhým. Nemusíme s někým souhlasit, abychom ho milovali. Respekt znamená poskytnout někomu prostor na vlastní názor a nechat ho jít vlastní cestou. Znamená to nechat jít. Akceptovat. Nesoudit. Nekontrolovat. Nechat jít a nechat růst. Znamená to neškatulkovat toho druhého na základě vlastních definic, ale pracovat na vlastních problémech. Znamená to mít svůj vlastní život.“

Musíme se tedy sami sebe ptát: „Je v mém vztahu dostatek respektu?“ V případě, že není, vyvstává další důležitá otázka: „Chyběl respekt i v mých předešlých vztazích?“ Stalo se to vzorcem Vašeho života? Pokud jste odpověděli kladně, zeptejte se sami sebe – proč?

Proč byste měli zůstávat ve vztazích, v nichž chybí respekt? Odpověď byste měli hledat sami v sobě. Neobviňujte svého partnera. Možná zpočátku respekt ve Vašem vztahu nechyběl, vytrácel se však pomalu, postupně.

Proto je důležitá i další otázka: Co můžete udělat proto, aby se to v budoucnu neopakovalo? Prvním a nejdůležitějším krokem je nedělat ústupky. Pokud Vás Váš partner nerespektuje a nedokáže naplnit Vaše požadavky, je čas hledat si jinou cestu. Pokud totiž snížíte své standardy a přijmete jakékoliv špatné chování, stanete se v očích partnera méněcenným člověkem.

Respektuje sami sebe do takové míry, abyste byli schopni odkráčet od někoho, kdo k Vám nechová respekt…