David Hampl
1 listopadu, 2021
,

Tajemství Nostradamových proroctví pro roku 2022 byla konečně rozluštěna. Otázkou je, zda nás to má těšit či nikoli, jsou totiž velmi děsivá a mohou zasáhnout do života každého z nás. Francouzský věštec ze 16. století předpověděl podle mnohých nástup Hitlera, požár katedrály Notre-Dame i migrační vlnu v roce 2015. Co Nostradamus předpověděl pro rok 2022? Děsivé předpovědi snad nebudou naplněny!

Nostradamus proslul jako lékař i astrolog

Studoval lékařskou vědu, ale jeho zájmem byla astrologie, proto tyto dva vědní obory propojil po morové ráně, která mu vzala ženu i dvě děti. Léčil na základě konstelace hvězd a pohybů planet, zabýval se věštěním a předpovídáním budoucnosti. Předpověděl smrt francouzského krále Jindřicha II., který byl zraněn v turnaji, což mu otevřelo cestu na královský dvůr, kde se stal dvorním lékařem Karla IX. Věštcovy verše bývají spíše katastrofické a mohou mít různé interpretace. Co by se mělo podle nich udát v roce 2022?

Mrtví budou vzkříšeni        

Proroctví ve verších mohou být nejasná, ale Nostradamovi vyznavači je interpretují doslovně. V abstraktním pojetí se mohou týkat různých vědních oborů nebo událostí, což může být případ i předpovědi pro rok 2022, kdy nás nečeká podle věštce nic pěkného. Nadcházející rok budou na zemi totiž vzkříšeni mrtví. Doslovná interpretace by znamenala zombie apokalypsu nebo epidemii vztekliny, ale v abstraktním pojetí se zdá, že se jedná o průlomové objevy na poli experimentální medicíny, buněčného nebo embryologického výzkumu. 

Sopka i velké zemětřesení

Negativní jsou Nostradamovy předpovědi i co se týče přírody. V Evropě by mělo dojít k velké erupci sopky Vesuv, ve Spojených státech naopak k sérii gigantických zemětřesení spojených s erupcí vulkánu Superstone v Yellowstonském národním parku. Ani další kontinenty nebudou ušetřeny od přírodních katastrof, protože dojde k velkým bouřím, které se mohou týkat počasí, ale také politické nestability v jednotlivých zemích afrického nebo asijského kontinentu.

Sdílejte článek