Lepší nevědět! Nostradamova proroctví na rok 2022 jsou děsivá!

Tajemství Nostradamových proroctví pro roku 2022 byla konečně rozluštěna. Otázkou je, zda nás to má těšit či nikoli, jsou totiž velmi děsivá a mohou zasáhnout do života každého z nás. Francouzský věštec ze 16. století předpověděl podle mnohých nástup Hitlera, požár katedrály Notre-Dame i migrační vlnu v roce 2015. Co Nostradamus předpověděl pro rok 2022? Děsivé předpovědi snad nebudou naplněny!

Nostradamus proslul jako lékař i astrolog

Studoval lékařskou vědu, ale jeho zájmem byla astrologie, proto tyto dva vědní obory propojil po morové ráně, která mu vzala ženu i dvě děti. Léčil na základě konstelace hvězd a pohybů planet, zabýval se věštěním a předpovídáním budoucnosti. Předpověděl smrt francouzského krále Jindřicha II., který byl zraněn v turnaji, což mu otevřelo cestu na královský dvůr, kde se stal dvorním lékařem Karla IX. Věštcovy verše bývají spíše katastrofické a mohou mít různé interpretace. Co by se mělo podle nich udát v roce 2022?

Mrtví budou vzkříšeni        

Proroctví ve verších mohou být nejasná, ale Nostradamovi vyznavači je interpretují doslovně. V abstraktním pojetí se mohou týkat různých vědních oborů nebo událostí, což může být případ i předpovědi pro rok 2022, kdy nás nečeká podle věštce nic pěkného. Nadcházející rok budou na zemi totiž vzkříšeni mrtví. Doslovná interpretace by znamenala zombie apokalypsu nebo epidemii vztekliny, ale v abstraktním pojetí se zdá, že se jedná o průlomové objevy na poli experimentální medicíny, buněčného nebo embryologického výzkumu. 

Čtěte také: Bývalá manželka Miloše Formana Věra Křesadlová slaví 80. narozeniny!

Sopka i velké zemětřesení

Negativní jsou Nostradamovy předpovědi i co se týče přírody. V Evropě by mělo dojít k velké erupci sopky Vesuv, ve Spojených státech naopak k sérii gigantických zemětřesení spojených s erupcí vulkánu Superstone v Yellowstonském národním parku. Ani další kontinenty nebudou ušetřeny od přírodních katastrof, protože dojde k velkým bouřím, které se mohou týkat počasí, ale také politické nestability v jednotlivých zemích afrického nebo asijského kontinentu.