Mamografie: Průkopnický výzkum a jeho dopady na veřejné zdraví

V úvodu roku 2014 byly zveřejněny výsledky jedné z nejrozsáhlejších a nejdéle trvajících studií o mamografii, která sledovala 90 000 žen po dobu 25 let. Zjištění této studie vyvolala vlnu diskusí a zpochybnění stávajících praktik ve veřejném zdravotnictví a mezi laickou veřejností. Dle výsledků této studie mamografie nevedly k žádnému statisticky významnému snížení úmrtnosti na rakovinu prsu mezi zkoumanými ženami, ať již podstoupily mamografické vyšetření, či nikoli.

Nezaměnitelné zjištění a jeho dopad

Během trvání studie byla úmrtnost na rakovinu prsu prakticky identická mezi skupinou žen, které pravidelně podstupovaly mamografické screeningy, a skupinou, která tak neučinila. Kromě toho přibližně 22 procent diagnózovaných agresivních případů rakoviny prsu bylo falešně pozitivních, což vedlo k zbytečné léčbě mnoha žen. Výzkumníci konstatovali, že je nutné přehodnotit celkový přínos mamografického screeningu.

Pomalá reakce veřejných zdravotních systémů

I přes tyto zásadní zjištění zůstaly národní zdravotní orgány v mnoha zemích pomalé v aktualizaci svých doporučení. Americká nadace pro rakovinu, podobně jako její obdoby v jiných zemích, stále doporučuje roční mamografické vyšetření pro ženy starší 40 let.

Čtěte také: Začněte si pěstovat zázvor pro sebe každé léto doma na balkoně!

Švýcarsko jde vlastní cestou

Kontrastně, lékařský panel ve Švýcarsku, po důkladném přehodnocení dostupných důkazů a jejich vlivu na zdraví žen, dospěl k závěru, že je třeba ukončit praxi plošného mamografického screeningu. Toto rozhodnutí vzbudilo pozornost celého světa, protože švýcarské zdravotnictví je známé svou vysokou kvalitou a inovativním přístupem.

Věda stojící na hliněných nohou

Vědecké důkazy podporující zdravotní přínosy mamografie jsou nejasné a často zpochybňované. Přesto se mnoho žen cítí vinenké, pokud si nedopřávají pravidelné mamografické prohlídky, což je důsledek účinné a neoblomné propagandy vedené médii a zdravotním systémem. Tento tlak ignoruje fakt, že rizika spojená s mamografií mohou v některých případech převážit její potenciální přínosy.

Pět klíčových faktů o mamografii

  1. Omezené přínosy: Ve skutečnosti mamografie poskytují jen minimální snížení relativního rizika a mohou zabránit pouze 1 úmrtí z 1000 žen podstupujících screening.
  2. Riziko pro nositelky genu BRCA 1/2: Výzkumy ukázaly, že ženy s mutací genu BRCA 1/2, které byly vystaveny rentgenovému záření mamografu, mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Riziko se zvyšuje s počtem vyšetření.
  3. Falešně pozitivní výsledky: Riziko, že žena dostane falešně pozitivní diagnózu po 10 vyšetřeních na mamografu, je alarmujících 58 až 77 procent. To vede k zbytečnému stresu a dalším invazivním procedurám.
  4. Problém s hustotou prsní tkáně: U žen s hustou prsní tkání je mamografie méně efektivní, protože hustá tkáň a rakovinové bujení na snímcích vypadají podobně. V některých zemích jsou přijímány zákony, které vyžadují informovat ženy o této skutečnosti.
  5. Alternativní screeningové metody: Existují další možnosti vyšetření, jako je ultrazvuk nebo magnetická rezonance, které mohou být pro některé ženy vhodnější. Je důležité, aby byly ženy o těchto možnostech informovány a měly možnost volby.

Debata o efektivitě a bezpečnosti mamografie zůstává otevřená. Zatímco některé orgány veřejného zdravotnictví nadále doporučují pravidelné screeningy, výsledky rozsáhlých studií a postoj některých zemí, jako je Švýcarsko, vedou k přehodnocení této praxe. Důležité je, aby byly ženy důkladně informovány o potenciálních přínosech a rizicích mamografie, stejně jako o alternativních možnostech, aby mohly učinit informované rozhodnutí o svém zdraví. Věda a zdravotní péče by měly směřovat k personalizovanému přístupu, který zohledňuje individuální rizikové faktory a potřeby každé ženy.