David Hampl
20 března, 2019

Když se podíváte na svou ruku, tak na ní najdete celou řadu různých čar. Mnoho z nich v podstatě žádný význam nemá a tak není jakýkoliv důvod se jimi zaobírat. Potom tu ale jsou čáry, které mnoho lidí zná. Mezi tu hlavní rozhodně patří takzvaná čára života, kterou většina lidí sleduje a které přikládá velký význam. Nejde ale o čáru jedinou. Existuje ještě jedna. Nutno říci, že ji ne každý na své ruce má. Kdo však ano, ten může mluvit o velkém štěstí, které se následně promítne do jeho života.

O jakou čáru jde? Označuje se jako Linie Anděla

Podívejme se společně na to, o jakou čáru se jedná. Už to, že má svůj vlastní název, je považováno za fakt, že skutečně patří mezi ty, které lze označit za důležité. Pokud jde o její konkrétní označení, tak ji můžeme nazývat jako Linie Anděla. Tento název je poměrně zajímavý, jelikož ukazuje na to, že tato čára může být lehce spojována s určitým nadpřirozenem a s tím, že andělé jsou ti, kteří nás mají určitým způsobem ochraňovat. Výskyt dané čáry rozhodně není podmíněný tím, zda na anděly věříte, nebo nikoliv. Pokud ale na své ruce tuto čáru máte, je na místě na ně věřit.

Kde se čára nachází?

Už víte, o jakou čáru jde, stejně jako víte, s čím konkrétně je spojena. Na místě je také třeba podívat se, kde se přesně Linie Anděla nachází. Jedná se o místo na vaší ruce, které je velmi poblíž čáry života. Doslova můžeme říci, že je s ní rovnoběžná a jde podél ní buď od začátku do konce, nebo se může jednat o čáru, která je s čárou života rovnoběžná jenom částečně. Každopádně platí, že pokud danou linii na své ruce máte, je to důvod oslavovat, jelikož patříte doslova do skupiny vyvolených lidí.

Máte svého ochránce

Co znamená, když danou čáru na své ruce máte? Jasně to znamená, že máte poblíž svého ochránce. Že máte poblíž anděla, která je zde proto, aby vás po celý život ochraňoval. Tedy po tu délku života, po který kopíruje vaši čáru života Linie Anděla. Znamená to jediné – máte nad sebou ochrannou ruku, díky které se vám nemůže stát nic zlého. Zároveň ale nesmíte zapomínat na to, že jsou věci, které andělé ovlivnit nedokáží. Jedná se hlavně o Boží plány, které pokud existují, ani anděl s nimi nic nezmůže. Když se však jedná o běžné jednání a konání ve vašem životě, může vám přispěchat na pomoc. Vlastně je vám na blízku neustále.

V životě se vám daří

Lidé, kteří jsou úspěšní, mají často jednu společnou věc. Mají Linii Anděla. Právě jejich anděl jim pomáhá v tom, aby byli úspěšná ve všem co dělají. Je to jak jejich pracovní život, tak je to také jejich osobní život, stejně jako nelze zapomínat ani na ten milostný. Dost možná si říkáte, že když se daný člověk dostane do komplikované situace, u které musí najít řešení, tak téměř vždy dojde k tomu, že se rozhodne správně. Tedy tak, aby ho nepostihlo nic zlého. Nejde však často jenom o intuici, nebo o náhodu. Jedná se právě o zásah anděla.

Sdílejte článek