David Hampl
23 ledna, 2019

Prohlédněte si své nohy, jelikož na nich dost možná bude něco, co je celkem zvláštní. U většiny lidí jsou totiž nohy zcela souměrné a to znamená také to, že palec je největším prstem a ostatní se svažují dolů. Jsou ale lidé, kteří to mají jinak. Podle statistik je jich v populaci zastoupeno 14 procent. Unikáty jejich nohou jsou spojeny s tím, že jejich druhý prst, chcete-li ukazovák, je delší než palec. Nejde však o nijak výrazný defekt, jelikož tento stav je nijak neomezuje. Co je však překvapivé, to jsou důvody, proč tomu tak je. Když se to dozvědí, bývají zcela pochopitelně šokováni.

Takzvaná Řecká noha

Mnozí to považují za velkou zvláštnost a stydí se za to. Jiným je to zcela jedno. A další jsou rádi, že jsou něčím výjimečným. Nutno říci, že daný stav nohou má i svůj název. Řecká noha. To je ono označení, které se používá pro danou situaci a netradiční velikost druhého prstu. Prsty na nohou vytvářejí jakousi stříšku, která má nejvyšší bod právě u ukazováku a poté se na obou stranách svažuje dolů. Pokud si nejste jisti, postavte se na papír, vezměte tužku a jeďte podél svých jednotlivých prstů.

Jaká je charakteristika daných lidí?

Nutno říci, že Řecká noha není spojena jenom s estetickým vzhledem. Mluví se také o tom, že lidé kteří mají tento typ nohy mají i celkem zajímavé povahové vlastnosti. O jaké se jedná? Primárně jsou celkem zajímavou inspirací pro řadu ostatních. A to ve všech směrech jejich života. Znamená to, že mnoho jiných chce žít jako oni, být jako oni, dosáhnout stejných úspěchů, nebo jiných věcí.

Dále se většinou jedná o osoby, které mají často spíše minimální vztah k fyzické práci, ale naopak mají mnohem větší vztah k práci duševní. To znamená, že je to právě ten typ lidí, kteří mnohdy pracují spíše hlavou, než aby pracovali rukama. Z toho pochopitelně plynou i jejich pracovní pozice, které zastávají a mají.

Rozhodně se nebojí vystupovat na veřejnosti a jakýmkoliv způsobem dávat průchod svým myšlenkám. Ty nijak násilně neprosazují a netrvají na tom, aby je druhá strana přijala. Jsou však rádi, když je druhá strana určitým způsobem vyslyší a zamyslí se nad nimi, nebo se s nimi nechá ve svém jednání i konání inspirovat.

Existují zdravotní nebo jiné problémy?

Obecně můžeme říci, že tento tvar a postavení a délka prstů, tedy takzvaná Řecká noha, člověka rozhodně nijak neomezuje. Dá se říci, že nepřináší žádné zdravotní problémy, nebo komplikace. Jediný problém může plynout ze špatně zvolené obuvi, kdy se bolest může objevit. Zatímco běžného člověka může tlačit palec, osoby s řeckou nohou tlačí druhý prst. Komplikovanější proto může být výběr bot, kde je třeba myslet na jejich optimální tvar, který by dokázal prsty v této velikosti pojmout. Velkou výhodu zde mají špičaté boty, které se lidem s tímto typem nohy nosí pohodlněji, než těm, kteří mají běžnou délku prstů.

Řeší se tato podoba nohy chirurgicky či jinak?

Nikoliv. Jelikož to člověka nijak neomezuje ani neobtěžuje, nedochází k jakémukoliv řešení. Jedná se o jeden z mnoha možných defektů, které mohou člověka během jeho života postihnout. Nejde tedy o žádnou výjimečnost ani něco, co by se řešit mělo. Proto ani návštěva lékaře není nutná a říci v podstatě musíme i to, že je zcela zbytečná. Na rentgenu jenom zkontroluje, zda jsou všechny kosti v pořádku a pokud ano, není důvod s nohou cokoliv dělat.

Nutno také dodat, že Řecké nohy si lidé téměř nevšimnou. Že jde o estetický problém trápí většinou toho, kdo takovou nohu má, jelikož na ní stále hledí a přijde mu jako výrazný defekt. Pravdou je ale to, že normální populace si takového člověka ani nevšimne.

Sdílejte článek