Moderátorka Daniela Drtinová se rozhodla pro celibát. Vydala se na duchovní cestu!

Daniela Drtinová, bývalá moderátorka České televize, se rozhodla vydat na duchovní cestu. Toto rozhodnutí přineslo mnoho změn do jejího života a ovlivnilo ji nejen jako profesionálku, ale i jako člověka. V tomto článku se podíváme na její zkušenosti s celibátem, její duchovní cestu a významné osobnosti, které ji ovlivnily.

Hledání duchovního smyslu života

Daniela Drtinová se rozhodla věnovat více času své duchovnosti a hledání smyslu života. To ji přivedlo k dobrovolnému celibátu, který si zvolila jako součást svého duchovního rozvoje. Pro ni bylo celibátní období velmi důležité, protože jí umožnilo utříbit myšlenky a prohloubit svou duchovní cestu. Daniela věří, že celibát je úžasným nástrojem, který člověka zbavuje přízemních a světských myšlenek a umožňuje soustředit se na duchovní růst.

Ovlivněna Libuší Šafránkovou

Během svého duchovního putování se Daniela setkala s herečkou Libuší Šafránkovou, která sehrála klíčovou roli v jejím životě. Libuše byla pro Danielu důležitou duchovní průvodkyní a vedla ji na její cestě. Daniela ocenila Libuščinu moudrost a podporu, kterou jí poskytla. Společně prožily mnoho důležitých okamžiků a věří, že se s ní setkala zcela záměrně.

Čtěte také: Mladý pár se narodil ve stejný den i ve stejné nemocnici. To ale není vše, poslední informace se stala šokující!

Mystická smrt a křest

Libuše Šafránková a její manžel Josef Abrhám sehráli ještě významnější roli v životě Daniely. Během jednoho setkání s nimi prožila Daniela tzv. mystickou smrt a nechala se pokřtít. Tato událost pro ni byla velmi silným duchovním zážitkem a posílila ji v jejím rozhodnutí věnovat se duchovní cestě.

Inspirace od Lindy Evangelisty

Daniela Drtinová se inspirovala modelkou a ikonou 90. let, Lindou Evangelistou, která ve svých padesáti letech prohlásila, že už zavřela „krám“. Tím myslela, že už nechce vstupovat do postele s muži a soustředí se na jiné aspekty svého života. Tato myšlenka Danielu pobavila a vnímá ji jako světské vyjádření vnitřního rozhodnutí ženy. Daniela se také rozhodla „zavřít krám“ a věnovat se celibátu, který pro ni přináší hlubší smysl a naplňuje ji.

Daniela zdůraznila, že celibát je volba, kterou člověk musí udělat sám pro sebe, a že není vhodné soudit ostatní za jejich rozhodnutí. Věří, že každý člověk má svou vlastní cestu a musí najít to, co je pro něj nejlepší.

Celibát

Celibát není výjimkou pouze v Danielině životě. Existuje mnoho náboženských a spirituálních tradic, které podporují celibát jako součást duchovní praxe. Například buddhističtí mniši a mnišky, katoličtí kněží a jeptišky, hinduističtí jogíni a mnoho dalších se rozhoduje pro celibát jako prostředek k dosažení vyššího duchovního stavu.