David Hampl
10 prosince, 2019

Druh vzdělávání matky hraje stále klíčovou roli při výběru povolání dětí. Ve většině případů je role matky důležitá hlavně pro chlapce. Nemluví se moc ovšem o tom, že základním kamenem života dcer je většinou otec. Pojďte se podívat na několik důvodů, proč je otec důležitým člověkem v životě dcery.

Důležitý pro emoční vývoj

Pozornost otce a upřímná láska dává poskytuje dceři pocit bezpečí, pohodlí a sebevědomí. To vše přímo ovlivňuje ženskost a sebevědomí, které žena nutně potřebuje pro úspěšný život. Pro otce je dcera nejdůležitějším stvořením, protože v ní vidí svou hrdost a světlo v očích. Dcera potřebuje cítit otcovskou lásku, aby mohla správně vyrůstat a považovat se za báječnou, laskavou a zdvořilou bytost. Má-li toto vše dcera, nebude mít v dospělosti strach projevit se a bude neustále sršet pozitivní energií.

Praktická stránka

Psychologické postoje dospělé ženy v komunikaci a chování vůči mužům jsou velmi závislé na vztahu mezi dcerou a otcem. Chybí-li dívce otec nebo nějakým způsobem není k dispozici, je velmi pravděpodobné, že v dospělosti bude žena zacházet s muži jako s „cizími lidmi“. Vzdor, nespokojenost, netrpělivost a nedostatek respektu vůči rodičům, může výrazně ovlivnit finanční blaho ženy. Vztah otce a dcery je zde opět velmi důležitý.

Potřeba vzdělání a vývoje

Studie potvrdily, že dívky, jejichž otcové se od začátku zajímají o jejich vývoj, jsou lepší ve vzdělávání a v duševním vývoji. Ukazuje se také, že takové dívky jsou sociálně vyspělejší. Úzká emoční blízkost dívek a otců, má pozitivní vliv na dospívající období dcery. Dokázalo se také to, že tam, kde otec působí již od začátku, je větší pravděpodobnost, že bude žít dívka vyrovnanější a šťastnější život a snáze najde životního partnera.

Oba rodiče jsou důležití

V životě dítěte hrají důležitou roli oba rodiče. Vývojem a pozorováním děti napodobují svoje rodiče. Pomocí očního kontaktu získávají dívky své první zkušenosti s muži. Muži se chovají jako ochránci a podporovatelé a velmi často se stává, že si dívka vybere právě takového muže, jako je její otec. Ukázalo se, že děti si více pamatují, když je pochválí otec, neboť mnohdy je to pro ně vzácnost. Otcové by tedy měli věnovat více pozornosti úspěchům svých dcer, být na ně hrdí a radovat se z jejich vítězství.

Sdílejte článek