Náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka: Diskuzi o povinné vojenské službě se nevyhneme.

Diskuse o povinné vojně v České republice se stává stále aktuálnějším tématem. Podle náčelníka generálního štábu Armády ČR, Karla Řehky, nelze vyloučit válečný konflikt s Ruskem a proto by měla být armáda připravena. Řehka navrhuje zvýšení počtu vojáků a záložáků, a dokonce i zavedení povinné nebo dobrovolné vojenské služby. Tato myšlenka však zatím není v politickém spektru populární. Přesto je jasné, že diskuse o povinné vojně se nevyhneme.

Současný stav armády

V současné době armáda zaměstnává přibližně pětadvacet tisíc profesionálních vojáků a 4300 vojáků tvoří aktivní zálohu. Cílem je dosáhnout do roku 2030 počtu třiceti tisíc vojáků a deseti tisíc záložáků. Bohužel se však armádě nedaří získávat nové rekruty a celkově stárne. Tento personální model je neudržitelný a je třeba najít nové způsoby, jak zajistit dostatečné zálohy.

Zavedení povinné vojenské služby

Některé země v Evropě již zavedly povinnou vojenskou službu nebo o ní uvažují. Lotyšsko například kvůli Rusku obnovilo povinnou vojnu. Polsko a Německo tuto možnost také zvažují. Na výborech NATO se diskutuje o různých přístupech k této problematice. Karel Řehka tvrdí, že Česko by mělo zvážit jiné formy povinné nebo dobrovolné služby, které by zajistily dostatečné zálohy.

Čtěte také: Umírajícího koně zachránil jeho celoživotní přítel

Je nad slunce jasnější, že současný personální model je neudržitelný, armáda není naplněna a stárne.“ Uvedl náčelník Generálního štábu Karel Řehka

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS na dotazy ohledně zavedení vojenské služby odpověděla , že ministerstvo obrany pokračuje ve snaze přilákat nové členy do armády a do aktivních záloh. Zmínila také plány na zjednodušení procesu zdravotních prohlídek pro ty, kteří mají zájem o odvod a chtějí se dobrovolně zapojit do armády.

Bezpečnostní situace v Evropě

Bezpečnostní situace v Evropě se zhoršuje, zejména kvůli agresivnímu Rusku. Karel Řehka a Jana Černochová upozorňují na fakt, že Ukrajina je první linií naší obrany a je důležité ji podporovat. Česko již poslalo vojenskou pomoc na Ukrajinu, ale pomoc ze světa je stále potřebná. Bezpečnostní situace vyžaduje připravenost a dostatečné zálohy.