David Hampl
21 února, 2019

Jaký příběh se vám vybaví, když se řekne Bible? Adam a Eva? Mojžíš? Kain a Abel? Deset božích přikázání? Mnohým z vás se ale určitě vybaví také příběh o potopě světa neboli o Noemově arše. Noemova archa, obrovské plavidlo, které měl Noe postavit na základě božího příkazu, aby se spolu s několika málo dalšími lidmi a mnoha zvířaty zachránil před potopu světa. Archa nakonec měla úspěšně přistát v okolí hory Ararat.

Jak vypadala biblická archa?

Je zajímavé, že Bible uvádí dokonce i přesné rozměry, které měla archa mít, konkrétně 135  x 22,5 x 13,5 m, uvnitř mělo být plavidlo rozděleno do tří podlaží. Pod střechou horního podlaží se mělo nacházet malé okno, které zajišťovalo světlo a vzduch, v boku archy dveře pro vyložení a naložení. Plavidlo měl Noe údajně postavit ze dřeva stromu jménem gofer. Gofer neboli pryskyřičný strom by měl podle přírodovědců být s největší pravděpodobností cypřiš. Což je obecně strom, ze kterého se v dávných dobách stavěly lodě, je totiž dobře odolný vůči vodě a případné hnilobě. Zevnitř i zvenku měla být archa potřena dehtem, který měl případnému propuštění vody také zabránit.

Pokud jde o živočichy, které měl Noe do archy umístit, mělo se jednat o jednoho samce a jednu samici všech živočišných druhů, od některých druhů zvířat se však mělo jednat o celkem sedm jedinců – z důvodu jejich pozdějšího obětování. Noemova archa prý přistála někde v pohoří Ararat, často se uvádí přímo hora Ararat. Tento 5137 metrů vysoký vrchol se nachází v dnešním Turecku, jen několik málo kilometrů od hranice s Arménií a Íránem. Arménie má horu Ararat i s Noemovou archou dokonce vyobrazenu ve svém státním znaku.

Replika Noemovy archy

S Noemovou archou se však nemusíte setkat jen na stránkách Bible či ve filmu. Můžete ji dokonce navštívit. Kde? V nizozemském městě Dordrecht. Johan Huibars, jeden místní tesař, se totiž rozhodl zrealizovat sen, který se mu před lety zdál – vlastnoručně Noemovu archu postavit. Nevěříte? Podívejte se na fotografie.

Svou archu Johan stavěl celých dlouhých sedm let a na její stavbu si musel vzít půjčku ve výši milionu eur. Jen pro úplnost dodejme, že nakonec archu nepostavil zcela sám, jeho projekt zaujal jistého konstruktéra lodí, který mu následně s výstavbou archy i jejím financováním pomohl.  Výsledek jejich společné práce stojí opravdu zato. Johanova archa svými impozantními rozměry, tedy především svou výškou a šířkou, dokonce Noemovu archu předčila. Archa v Nizozemí se chlubí délkou 130 metrů, šířkou 29 metrů a výškou 23 metrů. Na výstavbu archy bylo použito dřevo z více než dvanácti tisíc švédských borovic. A co zde můžete vidět? Uvnitř archy, v jejích pěti podlažích, se nachází několik restaurací, dvě kina a dřevořezby zvířat, které s sebou Noe při potopě světa údajně vzal.

Sdílejte článek