V perfektně fungující rodině by měli být všichni pro všechny oporou, měla by fungovat komunikace i důvěra. Pokud se někde vyskytne problém, tyto základní pilíře rodiny mohou být narušeny, a to vážně ohrožuje vztahy v rodině i její fungování. Velmi často se stává, že máma s tátou nejsou schopni fungovat společně, že každý hraje sám za sebe, což vážně narušuje vztahy v celé rodině.

Stát se v pokročilejší fázi může i to, že se takový vztah rozpadne, dítě zůstane s jedním rodičem. Druhý rodič mu pak chybí a ten první ho často zatěžuje svými problémy a chátrá i vztah mezi rodičem a dítětem.

Vztahové problémy mezi rodiči a dětmi

V takové prvotní fázi vztahových problémů, které velmi často končí rozchodem, jsou situace, kdy oba rodiče sice bydlí s dítětem, ale jsou od sebe odtažení. Sice žijí pod jednou střechou, ale nedokáží spolu komunikovat, nedokáží hrát spolu a odcizují se od sebe. Takoví partneři se pak mnohdy nejsou schopní ani domluvit a shodnout na věcech, které se točí kolem jejich dítěte.

Jeden mu to dovolí, druhý zakáže a co si o takové situaci, která doma panuje, má myslet chudák dítě? Mezi rodiči napětí nakonec ústí v hádky a boje a děti nevědí, co v takové situaci mají dělat. Mají se stáhnout a mlčky čekat, až se rodiče navzájem zničí? Nebo mají zkoušet, jaké hranice mají, u kterého rodiče a přilévat tak vodu do ohně?

Pokud vztah opravdu nefunguje, dochází k rozpadu partnerství. Poté se zpravidla stává, že jeden rodič na sebe vezme úlohu vychovávat děti a druhý se stahuje do ústraní. V takové situaci zase dítěti velmi chybí druhý vzor. Druhý rodič dítěti vždy chybí. Pak se stává, že dítě nemá vzor fungující rodiny a když vyroste a osamostatní se, není schopné udržet se svým protějškem fungující vztah. Pak opět dochází k rozpadu další rodiny s dětmi. Špatně fungující rodina ničí vztahy v jeho současné rodině, kde žije roli dítěte svých rodičů. Ohrožuje ale také jeho budoucí život v nové rodině, kterou založí.

Sdílejte článek