S našimi matkami to někdy byla pořádná jízda životem! Někdy nám dávaly pořádně zabrat, udělovaly nám výchovné lekce, někdy jsme se s nimi i pořádně zasmály, ale jedno je důležité, naučily nás mnoho užitečných věcí!

Ukažme lásku našim matkám! A to nejen 12. května, kdy mají všechny maminky svátek. Právě maminky jsou ty, které nám dali život, postavili se za nás v dobrém i zlém, starali se o nás, když jsme byli malá nemluvňátka, a některé se o své děti starají s péčí a láskou, i když jsou dospělí. Najdou se i takové, které své děti odloží nebo se nestarají tak, jak by měly. Díky bohu se najdou takové matky jen zřídka, proto bychom si měli svých dobrých maminek jistě vážit. Do života nás vypustili s mnoha důležitými radami a také návyky, a za to bychom jim měli být opravdu vděční. Některé maminky milují humor a výchovu braly tak, aby nás vychovaly s humorem.

Co nás důležitého, a přitom s humorem maminky učily?

Moje maminka mě naučila logice: Protože jsem to řekla, tak proto!

Moje maminka mi vysvětlila možné následky: Pokud okamžitě nepřestaneš hulákat, dostaneš na zadek!

Moje maminka mě naučila z nemožného dělat možné: Zavři už ta ústa a sněz tu polévku!

Moje maminka mě naučila výdrži: Nevstaneš od tohoto stolu, dokud nedojíš to jídlo!

Moje maminka mě naučila náhledu do budoucnosti: No počkej, až dojdeš domů! To si vypiješ!

Moje maminka mě naučila základy samoléčby: Pokud okamžitě nepřestaneš tak hloupě civět, zůstane ti to po zbytek života!

Moje maminka mě naučila být flexibilní: Podívej se na ten krk, jak je špinavý!

Moje maminka mě naučila, jak číst cizí myšlenky: Obleč si teplé oblečení, vím, že je ti zima!

Moje maminka mě naučila, jak být dospělým: Sněz tu zeleninu, jinak nikdy nevyrosteš!

Moje maminka mě naučila základy genetiky: No to je hrůza, to máš jistě po svém otci!

Moje maminka mi dokázala vysvětlit, jak správně se mám chovat: Přestaň s tím, jsi jako tvůj otec!

Moje maminka mě naučila věřit v nemožné: Vidím tě, a to se nemusím ani dívat!

Moje maminka mě naučila humoru: Pokud si sedřete nové kalhoty, ani nelezte domů!

Moje maminka mě naučila skromnosti: Už jsem ti říkala milionkrát, přestaň to přehánět!

Moje maminka mě naučila nikdy nezávidět: Po světě běhá tolik chudých dětí, kteří nemají to štěstí na takové rodiče jako máš ty!

Sdílejte článek