David Hampl
22 dubna, 2019

Řekneme vám, jak se chovat na hřbitově, aby nedošlo k problémům. Ukazuje se, že i tam musí být dodržována etiketa. Někdy jsou takové zákazy tak absurdní. A lidé, kteří jsou ve stavu hlubokého emocionálního zmatku, vykonávají vše bezpodmínečně, aniž by se snažili pochopit význam těchto akcí. Mnozí se domnívají, že pravidla na hřbitově musí být vždy dodržována, jinak vzniknou mnohé problémy. Podívejme se, co to jsou pravidla pro návštěvu hřbitova.

Některá pravidla jsou děsivá

Na hřbitov je nutné vstoupit pouze bočním vchodem, přes centrální vchod se chodí pouze při pohřbu- pouze na pohřbu, a neměli byste mít nic v ruce. Při opuštění hřbitova se nemůžete otočit. Pro zesnulého byste měli přinést vždy jídlo a pití. Když opouštíte hřbitov, měli byste hodit něco na hrob - pár mincí. Pokud něco na hřbitově spadne, věc nesmíte zvednout. Dětem a těhotným ženám je zakázáno navštěvovat pohřby a místa odpočinku. Duše mrtvých mohou s sebou vzít dětskou duši, nebo v ní poté přebývá mimozemská duše.

Nemluvte s mrtvými o svém životě

Nestěžujte si na život v blízkosti hrobu, jinak vás mrtvý vezme na své místo. Je nepřijatelné přijít na hřbitov v otevřených sandálech nebo botách s vysokými podpatky. Klopýtání na hřbitově není dobré. Na hřbitově bychom neměli vyprávět o úspěších a neúspěších v životě, abychom zde nenechali všechno. Po návštěvě hřbitova je potřeba zout boty, aby se do domu nedostala smrt. Po pohřbu, nikdo nesmí chodit na návštěvy, přinesl by smrt do toho domu, do kterého šel.

Co znamenají kočky na hřbitově?

Kočky nebo jiná zvířata na hřbitově jsou duše mrtvých. Černá kočka je čarodějnice nebo pohybující se duše hříšníka a bílá kočka je duší spravedlivého člověka. Jak vidíte, většina z těchto rad jsou předsudky, které pravoslavná církev nepodporuje.

  • Většinu z nich lze vysvětlit
  • Ve zbytek je lepší nevěřit

Ano, je lepší, aby těhotné ženy nechodily na hřbitov, ne proto, že temné síly ovlivní dítě, ale protože to je další stres. Ve skutečnosti to vše závisí na rozhodnutí budoucí matky. Pokud nechce cítit přílišné vzrušení, je lepší jít do kostela, modlit se a nařídit pamětní bohoslužbu pro odcházející. Pokud se však před nedávnem někdo zemřel a žena si je jistá, že její psychika je schopna vydržet takový šok, pak když jste těhotná, můžete samozřejmě navštívit hřbitov. Každý křesťanský věřící se musí naučit oddělit pšenici od plev. Ano, v pohřebních místech musíte být mrtvé uctívat. Smích, vtipy a každodenní rozhovory se nedoporučují. Na hřbitově se také nefotí.

Chovejte se na hřbitově slušně

Není rozdíl, na které straně hřbitova se nachází hrob, ale rozhodně není nutné šplhat přes plot. A chodit na náhrobcích jiných lidí je neetické. Ano, a v noci hrozí nebezpečí pádu a nárazu na náhrobek. Zákaz návštěvy samotného hřbitova se týká příliš emotivních lidí. Být v zármutku, zapomínají na sebe, což také není dobré. Na hřbitově také nepijte vodu. Ze zřejmých důvodů může být pramen zdrojem mnoha infekcí. Proto je lepší hrob čistit rukavicemi a poté dobře umýt ruce, boty a nářadí, vodou. Na hřbitově se vzpomíná modlitbou. Není třeba říkat pozdravy. Dále se nedoporučuje:

  • nosit na hroby plastové květiny,
  • na hřbitově se nepije a nejí

Říká se, že všechno umělé je symbolem lží. Kromě toho tyto produkty rychle ztrácejí svůj vzhled, jejich likvidace poškozuje životní prostředí. U hrobu si můžete připomenout zesnulého. Jídla a alkohol jsou zakázány.

Kdy chodit na hřbitov a kdy to není vhodné

Hřbitov můžete navštívit každý den. V této otázce neexistují žádné přísné zákazy. Církev však doporučuje zdržet se návštěvy ve dnech svátečních. Hrob zemřelého musí být udržován čistý. Nezáleží na tom, jakou velikost památník má. Nechte toto místo dobře udržované a uklizené, bez plevelů a nadbytečné vegetace. Po návštěvě hřbitova, si po sobě ukliďte, a vysypejte odpadky tam, kam patří.

Zesnulí vám neublíží

Vzpomeňte si na hlavní pravidlo, můžete se bát živých lidí, ne mrtvých. Přijďte na hřbitov s čistou duší a nikomu nic nedělejte. Věčně živá lidská duše nepotřebuje vaše časté výlety na hřbitov. Pro zesnulého je nutná neustálá modlitba, protože on sám to nemůže udělat.

Sdílejte článek