David Hampl
10 května, 2019

Na nejznámějším romském sídlišti na Slovensku, Luník IX., má v blízké budoucnosti pravděpodobně začít výstavba nových panelových domů. Podle starosty městské části Košic, kde se sídliště nachází, se jedná o panelové domy s 48 novými byty. Tamější obyvatelé ovšem tvrdí, že tento počet bytů je poněkud nízký, neboť rodin, které mají o nový byt zájem, je mnohem více. Důvodem projektu výstavby nových paneláků byl velmi špatný stav původních domů. Kvůli špatné statice hrozilo nebezpečí zhroucení, a proto byly domy v nedávné domě zdemolovány.

Kdo budou noví nájemníci?

Podle starosty městské části, Marcela Šani, je v současné době veškerá odborná stránka projektu připravena. Aktuálně se ještě pracuje na žádosti o dotaci pro tzv. přestupné bydlení. Pokud bude žádosti o dotaci vyhověno, nic nebrání okamžitě začít stavět. Mnozí odborníci a velká část veřejnosti si ovšem nejsou jistí, zda je tato investice dobrou volbou. Domnívají se, že není správné, aby za byty, které si místní obyvatelé sami zničili, dostali zadarmo byty nové. Nicméně projekt má být financován z eurofondů a částečně správou tohoto sídliště, a z toho důvodu mohou být mnozí daňoví poplatníci klidní, protože z jejich kapsy to rozhodně nepůjde.

View this post on Instagram

Roma kids play in the back of one of Lunik IX’s apartment buildings next to a several meter thick layer of garbage. Lunik IX is an apartment complex in the southwestern suburbs of Košice, Slovakia. Originally build as home for middle-class families with a capacity of 2,500 people, the Slovakian government started to resettled thousands of Slovakian people affiliated to the Roma minority in the 1990s. Today Lunik IX is home to an estimated number of between 6,000 and 8,000 Roma making it the largest Roma community within Slovakia. Over the years Lunik IX evolved into an urban slum. The unemployment rate is nearly 100%, inhabitants aren’t able to pay their water, gas or electricity bills. The waste disposal isn’t working, inhabitants constantly throw their trash right out of the window. Several buildings are in an unacceptable condition and at risk to collapse. Between my last two visits one complex has been demolished for ‘security reasons’. Only during certain hours a day people are supplied with freshwater. The children from Lunik IX are the first who suffer from these horrible conditions and they should be the last to blame for their situation. Lunik IX is overcrowded, more and more flats become uninhabitable, winters are long and cold. Open fires inside the flats, rat plagues, diseases, malnutrition and worse hygiene standards are among the fatal threats threatening the children in Lunik IX. © Michael Biach #photojournalism #photojournalist #lunik9 #lunikix #lunikdevet #documentaryphotography #socialinequality #roma #slovakia #journalism #humanitarianphotography #slumlife #youthatrisk #helpchildreninneed

A post shared by Michael Biach (@michaelbiachphoto) on

Do nových bytů se pravděpodobně nastěhují rodiny, které již mají s bydlením v panelových domech zkušenost a je tak menší pravděpodobnost, že dojde k jejich poškození, popřípadě zničení jako v minulosti. Do uvolněných bytů je plánováno nastěhovat rodiny z nelegální osady Mašlíčkovo, které zatím zkušenost s bydlením v bytech panelových domů nemají. Nicméně přizpůsobí-li se bydlení v nových podmínkách, mohou časem také nové byty získat.

Původní obyvatelstvo sídliště

V rámci ozdravení a zlepšení životního prostředí romské osady Tábor v centru Košic, započala výstavba tohoto sídliště na konci 70.let minulého století. Podle původního projektu (sídliště ABC) měli toto sídliště obývat především bezpečnostní složky spolu s Romy.

  • A – armáda
  • B – bezpečnost
  • C – cigáni

Skutečnost dopadla jinak, neboť bezpečnostní složky se na sídliště oproti původnímu plánu dostaly jen v malém počtu. Z toho důvodu už během 80.let minulého století, tvořily více jako polovinu obyvatel sídliště právě Romové. V současné době je sídliště Luník IX. nazýváno jako největší romské ghetto na Slovensku.

Přesuny obyvatel

V rámci nové koncepce města Košice pro životní podmínky neplatičů, nepřizpůsobivých a neoprávněných obyvatelů obsazených bytů, začaly být na sídliště Luník IX. od roku 1995, stěhovány skupiny nepřizpůsobivých obyvatel z celých Košic. Bezproblémové rodiny, které na tomto sídlišti doposud žili, byly naopak na vlastní žádost vystěhovány.

Sdílejte článek