Neuvěřitelné! Podívejte se, co na vás prozradí vaše vlastní jméno! Každé písmeno něco znamená a kdo tento test vyzkoušel, byl v šoku. Opravdu to funguje! Všechno je schováno v písmenkách – jaká jsou ty vaše?

Už v minulosti věřili lidé v to, že jméno je pevnou součástí člověka a mnohé o něm vypovídá. Vždyť i dnes mnoho rodičů vyvírá jméno dítěte podle toho, jaké s sebou nese ono jméno význam. Podívejte se, co na vás prozradí vaše iniciály!

Jak se o sobě dozvědět více pomocí svého jména?

Jaké je první písmeno vašeho jména a příjmení? Zjišťovali jste si o nich informace o jejich vlastnostech? Pokud ne, je nejvyšší čas to napravit, a pokud ano, můžete si ověřit, zda se informace shodují.

Je to naprosto jednoduché – najděte v následujícím seznamu svoje iniciály a podívejte se, co o vás vypovídají. Pokud hledáte písmeno s diakritikou, neuspějete. Není to ale tím, že bychom na vás zapomněli – je to tím, že význam písmen s diakritikou je stejný jako jejich protějšků bez diakritiky.

Povaha každého člověka je individuální a komplikovaná. Vaše iniciály pouze naznačují hlavní charakteristické rysy. Tato teorie vychází z idey, že každé písmeno je důležité – nějakým způsobem, vibrací, ovlivňuje vás život.

Písmena A–E

A – Adélky, Adamové, Anny a všichni ostatní, které vyvolávali na začátku abecedy, víte, co vám tohle písmeno do života přineslo? Tohle písmeno je typické pro lidi se:

  • Silnou motivací
  • Milující povahu
  • Individualitou

To není vůbec špatný výčet. Áčkaři jsou díky své milující povaze skvělí partneři, ale nikdy se nenechají utlačovat – umí totiž milovat i sami sebe.

B – Co spojuje lidi, jejichž jména načínají na písmeno B? Tito jsou lidé jsou citliví, umí se vcítit do pocitů druhých a patří mezi lidi, kteří vás nenechají v problému samotné. Pro lidi, jejich iniciály označují písmeno B, je typické slušné a zdvořilé vystupování.

C – Máte v iniciálách písmeno C? Pak jste pravděpodobně zvědaví, povídaví a plní nezdolného optimismu. Vaše přímá a otevřená povaha může ale na některé citlivější jedince působit netaktně a v některých případech až necitlivě.

D – Daniely, Danové, Denisy a všichni ostatní, kteří máte jako první písmeno ve jméně nebo v příjmení právě písmeno D. Patříte mezi cílevědomé osoby, kterým je vlastní vyrovnanost a pracovitost – to jsou vlastnosti, které vás předurčují k úspěchu. Nezapomínejte ale na to, že ne všechno se dá vyřešit chladnou logikou – vsaďte někdy i na intuici.

E – Lidé, kterým je vlastní písmeno E, je zároveň vlastní i soucit a laskavost. Jde o vřelé lidi, kteří jsou výbornými přáteli. Zároveň jsou velice přizpůsobiví a nemají problém s nečekanými situacemi.

Písmena F–I

F – Co je typické pro lidi, kteří mají ve jméně tohle nepříliš obvyklé písmeno? Zpravidla to je:

  • Přátelskost a sympatičnost
  • Vstřícnost
  • Zodpovědnost

G – Gabriely, Gity a Gustavové. Tyhle a všechny ostatní vlastníky písmena G v iniciále spojuje kladný vztah k duchovním záležitostem, jistá tendence ke spiritualitě. Tito lidé se často řadí mezi věřící (bez ohledu na preferovanou víru). Neznamená to ale, že by neradi zkoušeli nové věci. Právě naopak. Nové věci zkoušejí velice rádi. Navíc patří mezi nejochotnější lidi, které můžete poznat.

H–S písmenem H se pojí jistá moudrost a klidný přístup k problémům i životu. Tito lidé jsou rozumní a nerozruší se snadno. Zároveň mají ale úžasnou imaginaci. Díky jejich kreativitě se můžou snadno uplatnit v uměleckých oborech.

CH – Písmeno Ch v sobě spojuje vlastnosti písmen C a H. Díky tomu jsou lidé s písmenem Ch pozitivní a je pro ně snadné mít radost. Zároveň jsou ale klidní a vyrovnaní.

I – Pro písmeno I je typické velké zapálení pro spravedlnost. Lidé s písmenem I jen špatně snášení křivdu a bezpráví a není pro ně neobvyklé se proti takovým jevům postavit. Zároveň jsou pečliví a inteligentní. Jediné, co se jim vyčítá, je náladovost.

Písmena J–O

J – Písmeno J v sobě nese přirozený vůdčí talent a bojovnost. Tito lidé jsou zpravidla velice zapálení pro věc, dokážou se samostatně angažovat. Jejich odhodlání se může hodit třeba pro právníky nebo politiky.

K – Pokud patří K mezi vaše iniciály, patříte mezi lidi s nesmírnou odvahou. Měli byste si ale dát pozor na to, aby abyste nebyli příliš lehkovážní. Zároveň se ale neradi hádáte a máte sklony ke smířlivosti. Pokud na sobě pozorujete častou nespokojenost, může za to pravděpodobně tohle písmeno.

L – Tohle písmeno v sobě pojí životní aktivitu a spontánnost. Tito lidé patří mezi komunikativní a nesmírně kreativní jedince.

M – Písmeno M znamená jistou vážnost a melancholičnosti, Tito lidé se často ztratí ve svých myšlenkách. Občas jsou ale zbytečně přísní, jak na sebe, tak i na ostatní.

N – Toužíte po svobodě a snadno se nadchnete? Milujete zábavu, rádi se bavíte a máte smysl pro humor? Pozorujete na sobě stopy žárlivosti? Vsadíme se, že vaše jméno nebo příjmení začíná na N.

O – Vřelost, starostlivost a zájem o ostatní – to jsou hlavní znaky písmena O. Nevýhodou tohoto písmena jsou sklony k dramatičnosti.

Písmena P-T

P – Toto písmeno je synonymem pro moudrost, chytrost a bystrost. Negativem tohoto písmena může být sklon k sobeckému jednání.

Q – Lidé s tímto písmenem jsou věrnými partnery a přáteli. Působí přitažlivě a tajemně, ale často mají sklony k lenosti.

R – Pro písmeno R jsou typické tyto vlastnosti:

  • Tolerance
  • Idealismus
  • Pochopení

S – Toto písmeno patří většinou pravdivým, šikovným a zručným lidem, kteří mají sklony k soutěživosti.

T – Pro písmeno T jsou typičtí mírumilovní nositelé, kteří nemají rádi konflikty. Tito lidé jsou spíše introverty, ale mají velký dar originality.

Písmena U–Z

U – Nositelé tohoto písmena jsou zpravidla usměvaví, šťastní lidé, kteří přináší inspiraci do života ostatních. Často ale trpí emoční nevyrovnaností.

V – Pro písmeno V je typickou vlastností odhodlanost a pracovitost. Tito lidé se skvěle uplatní v obchodu a v podnicích.

W – láska k umění, impulzivní chování a dobrodružná povaha – takhle vypadá vlastník písmena W.

X – Lidé s písmenem X jsou harmonicky založení a soucitní. Je jim blízká starost a péče o ostatní.

Y – Lidé, kteří mají v iniciálách písmeno Y, věří své intuici, jsou sebevědomí a nebojí se být upřímní. Zároveň se spoléhají sami na sebe.

Z–S posledním písmenem se váže odhodlání a touha něčeho dosáhnout. Tito lidé bývají dochvilní a mají přirozenou autoritu.