David Hampl
14 února, 2019

V Africe se vyskytují období sucha, zejména v létě. V zimě mohou přicházet pravidelné deště, léto zde je ale charakteristické skromnými srážkami. Zatímco na lidi trpícími suchem v postižených oblastech myslí různé organizace, na zvířata se v tomto ohledu až tak nepomáhá. A přitom mají sucha za následek velké množství uhynulých zvířat – včetně těch ohrožených!

Hrdina jménem Patrick Kilonzo Mwalua

Takto složité jméno náleží hlavnímu hrdinovi našeho příběhu. Jedná se o muže, který měl možnost pomoci, a tak to prostě udělal. Dozvěděl se, že v národním parku Tsavo West v Keni umírají zvířata kvůli suchu. Nemohou se napít a nemají místo, ve kterém by se mohla osvěžit. To se Patrick rozhodl změnit. A když voda nechce přijít ke zvířatům přirozenou cestou, musí ji jednoduše dopravit jinou cestou.

Voda nejen pro slony

V oblasti keňského národního parku už celé měsíce nezapršelo. Ani jediná kapka vody. A zvířata začala trpět – vždyť voda je ještě důležitější než potrava. A když zvířata zůstala takovou dobu bez vody, Patrick se rozhodl jim pomoci a vodu jim dovést. Na začátku měl jen jednu malou cisternu, kterou naplnil vodou a strávil celé hodiny na cestě, aby ji ke zvířatům dovezl. Vodu jim vozil pravidelně každý den. Po čase se ho zvířata již přestala bát a sama k jeho cisterně přiběhla, aby se mohla napít vody.

Náklad o velikosti 3000 galonů vody

Vše skončilo tak, že k Patrickovi se časem přidalo několik dalších dobrovolníků, kteří začali do národního parku vozit vodu. Patrick sám je se svou cisternou schopen zajistit 3000 galonů vody, což je asi 11 340 litrů. Když vodu vylije, vytvoří tak krátkodobě malý potok, ze kterého se zvířata mohou napít a osvěžit. Aby však tato pomoc stála za to, bylo potřeba vodu vozit každý den. A Patrick to tak také dělal.

Zvířata již Patricka znají

Nyní už zvířata vědí, že jim Patrick pomáhá. Když vidí přijíždět životodárnou cisternu, běží za ní a Patricka tím jakoby vítají. Vědí, že jim chce pomoct, a proto se již vůbec neostýchají přijít si k cisterně pro vodu. Tento vztah samozřejmě vznikal postupně. Když ale zvířata trpěla žízní a naskytl se jim zdroj vody, museli překonat svou ostražitost a věřit tomu, že jim muž neublíží.

Ostatní následují jeho příkladu

Patrick Kilonzo Mwalua je obdivuhodný muž. Začal zvířatům vozit vodu bez toho, že by z toho měl nějaký prospěch. Prostě jen proto, že ho trápil osud umírajících zvířat, tak neváhal a naplnil svou cisternu vodou a jel pomáhat. Zdá se to jako kapka vody v moři, viďte? Když se ale k Patrickovi přidalo mnohem více dobrovolníků, podařilo se zachraňovat mnohem větší množství zvířat.

Sdílejte článek