Opuštěnou budovu přestavěl na dokonalý hrad

Opuštěné a zchátralé budovy jsou i navzdory jejich architektonické, umělecké a kulturní hodnotě stále ještě ponechávány vlastnímu osudu, a to nejen v postsovětských zemích. V jejich lokalitách však dochází k rozpadání nádherných a honosných bývalých panství mnohem častěji než v západním světě, jelikož stále nefunguje mechanismus, který by se správně o památky, jež nejsou primárně ve vlastnictví měst a obcí, staral. Iniciativu tak do svých rukou berou jednotlivci (nadšenci), kteří mají zájem na zachování původních historicky cenných staveb v jejich klasickém vzhledu. Jedním z takových lidí je i Andrey Pavlichenko, který se pustil do opravy zchátralého hotelu Terem.

Historie překrásného panství a jeho osud

Panství Terem bylo postaveno v 19. století bývalým otrokem Marťanem Sazonovovem, který v něm měl svou rezidenci. Od výstavby však uběhla řada let a poté, co jej původní majitel opustil, budova postupně chátrala. Když ji v roce 2012 objevil podnikatel Andrey Pavlichenko, byla už skoro na zboření. Jen díky jemu se dům podařilo s velkou pomocí dobrovolníků přestavět a zrekonstruovat interiér tak, že byl zachován původní ráz domu. Rekonstrukce si vyžádala úplné obnovení nosných zdí a byla realizována z kulatiny za využití tradičních technologií. Zatímco obvodové konstrukce bylo možné přestavět poměrně jednoduše, narušená statika věže byla o něco náročnější a vyžádala si spoustu času a úsilí.

Panství Terem dnes

Po více než 10 letech je nyní panství Terem opět stavebně v pořádku a přístupné veřejnost. Podnikatel velmi přesně zrekonstruoval také interiér, který nese rysy původního řešení a budova v současné době slouží jako hotel a muzeum. Vnitřní schodiště je vyrobeno z mramoru a veškerý nábytek, jímž jsou vybaveny obytné místnosti, tvoří renovované starožitnosti. Kromě samotné hlavní budovy byly v areálu panství zbudovány menší domky, které rovněž slouží k ubytovávání hostů. Ti zde mohou zažít skutečnou atmosféru 19. století, rybařit, procházet se v lesích nebo ochutnat pokrmy připravené podle starých receptů.