David Hampl
20 června, 2019

Za vybírání nejrůznějších poplatků a odpustků byla církev kritizována již odnepaměti a v naší historii tato kritika vyústila až v husitské hnutí a reformaci. Podobná kritika se samozřejmě na církev snášela a stále ještě snáší i v jiných státech světa, i když už v dnešní době náboženství nehraje zdaleka tak důležitou roli, jako tomu bylo v minulosti. Možná vás ale překvapí, že tato kritika nepřichází jen zvenku, ale i zevnitř církve, a to konkrétně od nejvyšší hlavy katolické církve – papeže Františka.

Za svatbu či křest by se podle papeže platit nemělo

Současný papež František se před více než šesti lety, v březnu roku 2013, stal již dvě stě šedesátým šestým papežem katolické církve. Jednou z vlastností, pro které je znám a oblíben nejen mezi věřícími lidmi, je jeho pravdomluvnost a upřímnost. Nebojí se otevřeně říkat i věci, které jsou pro církev ne úplně lichotivé. Jednou z věcí, kterou papež nedávno kritizoval, byly právě nejrůznější církevní poplatky, které se vybírají například za církevní svatební obřady, křty či udílení svátosti prvního přijímání. Podle papeže Františka je totiž naprosto nepřijatelné a zároveň i v rozporu s katolickým učením, aby lidé museli platit za obřady, které tvoří určitý základ celé katolické víry.

Kostel není obchodní dům

Papež šel ve své kritice ještě dále, kdy se v jednom ze svých projevů dokonce nebál pokárat kněží za to, že svými praktikami vlastně zaměňují svaté místo, kterým by kostel měl být, za obchod, který má sloužit k získání finančních prostředků. Dokonce řekl, že jedna z prvních věcí, kterou lidé po příchodu do kostela často vidí, je ceník služeb, což je zcela nepřípustné. Podle papeže Františka by se žádná církev a za žádných okolností neměla na svých věřících obohacovat.

Věřící musí proti takovýmto praktikám bojovat

Ve svém projevu namířeném proti církevním poplatkům uváděl i některé smutné příklady, které zažil, nebo o kterých slyšel. Jeden z nich se týkal i toho, že někteří kněží záměrně zkracují dobu trvání církevního svatebního obřadu. Důvod, kvůli kterému to dělají, je naprosto zřejmý – finance. Čím kratší totiž svatební obřad je, tím více se jich může konat a tím více financí církev získá. Běžný církevní obřad i s bohoslužbou trvá většinou okolo dvou hodin, papež František ale uvedl i příklad, kdy se obřad kněží opovážili zkrátit na pouhých dvacet minut a když pár trval na delší době, požadoval po nich další finanční prostředky. Chování kněží, kteří se dopouštějí podobného chování, označil papež dokonce za hřích. Na závěr svého projevu papež František vyzval všechny věřící, aby byli odvážní a bojovali proti podobných praktikám, která přeměňují svatá místa na místa obchodní. Snad si jeho slova vezmou k srdci nejen věřící, ale především kněží, kterých se to týká.

Sdílejte článek