Pes s vámi komunikuje: Hrabání, válení, tisknutí hlavy ke zdi, sezení mezi vašima nohama, zívání i smýkání zadní části těla po podlaze – odborníci prozradí, co znamená toto psí chování!

Psi celosvětově patří mezi nejoblíbenější domácí mazlíčky. Statistiky udávají, že přibližně ve čtyřech a půl  milionech českých domácností žije přes dva miliony těchto čtyřnohých mazlíčků. V přepočtu na jednoho obyvatele je to nejvíce v Evropě. Psi jsou v mnoha případech naprosto rovnoprávnými a důležitými členy naší domácnosti a my jim věnujeme veškerou naši pozornost a lásku. Pro co nejlepší spolužití je zcela jistě užitečné, pokud alespoň obecně rozumíte specifické psí řeči neboli komunikaci, kterou se vám váš psí miláček snaží sdělit některé věci. Nejen proto vám dnes přinášíme malý přehled významu některých typických psích zvuků, projevů, pohybů. Některými se nám snaží dát najevo radost, jiné mohou značit zdravotní komplikace či strach.

Vrtění ocasem

K nejčastějšímu způsobu komunikace psů patří zcela jistě vrtění ocasem. Toto gesto může mít mnoho nejrůznějších významů, i když většinou se mu přisuzuje význam pozitivní, například radost z příchodu páníčka domů z práce nebo potkání psího kamaráda během venkovní procházky. V určitých případech může ale pes mírným vrtěním ocasu signalizovat i přípravu k útoku. Svým ocasem psi také signalizují dominanci, nebo podřízenost. Jistě jste si všimli, že zatímco u dominantního psa je během útoku ocas ve vodorovném postavení, podřízení psi svým ocasem vrtí či ho stahují pod sebe.

Ježení srsti

S psími boji či útoky souvisí i další projev, a to je ježení srsti, zejména na hřbetě. Cílem tohoto chování je vzbuzení iluze, že je pes větší, než je tomu ve skutečnosti. I z tohoto důvodu srst v takových okamžicích ježí mnohem častěji psi menších ras.

Čtěte také: Dlaň vaší ruky vám řekne více, než si myslíte. Kam míří čára vašeho srdce?

Kroužení

Typickým hravým krouživým pohybem je, když pes krouží z toho důvodu, že se honí za svým ocasem. Nejčastěji to dělají štěňata a mladí psi. U starších psů může být tento pohyb projevem ušních infekcí či idiopatického vestibulárního syndromu.

Hrabání

Důvodů, pro které psi hrabou, a to nejen venku, ale také v interiéru, je mnoho. K nejčastějším patří hledání místa pro ukrytí něčeho dobrého, útěk či vytvoření chladného místa na lehnutí. U vás doma psi často takto hrabat nemusí nutně jen na zemi, ale také například na gauči či v posteli.

Válení

Dalším typickým chováním psů, které jste jistě již mnohokrát viděli, je válení po hřbetě. Často k němu dochází venku, kdy se pas takto vyválí například ve výkalech či mršině. Toto chování mají psi pravděpodobně geneticky zakódované a novým pachem se snaží překrýt svůj vlastní, což bylo v minulosti výhodné při lovu.

Tisknutí hlavy ke zdi

Pokud si všimnete, že váš pes tiskne svou hlavu ke zdi či k jinému pevnému předmětu, například k nábytku, je zapotřebí jeho chování věnovat náležitou pozornost. Může se totiž jednat o jeden z prvních projevů otravy.

Sezení mezi vašima nohama

Jestliže jste například na návštěvě nebo venku a váš pes si vám znenadání sedne na vaše nohy či mezi ně, jedná se o jeden z typických projevů, kterým se vám snaží dát najevo svůj strach a nervozitu. Pes se cítí nejistý, a tak se posadí blízko vás, kde se cítí bezpečněji.

Zívání

Mnoho lidí považuje zívání za projev toho, že je jejich pes unaven nebo že se nudí. Tedy podobně, jako tomu bývá u lidí. To ale často není pravda, zíváním totiž psi často dávají najevo svůj stres či strach, například při setkání s novým člověkem, kterého neznají.

Smýkání zadní části těla po podlaze

Pokud se váš pes smýká svou zadní částí po podlaze, většinou je to z toho důvodu, že ho něco dráždí v konečníku. Důvodem mohou být nejrůznější parazité, případně kousky trávy, které váš mazlíček snědl a které následně nevyšly zcela ven z jeho těla.

Štěkot a další zvuky

Krátké ostré štěkání, případně skučení často doprovázené také olizováním či skákáním je většinou projevem radosti a hravosti. Naopak tišší, jako by hluboké vrčení je projevem strachu a takový pes může kdykoli zaútočit. Vytí psa je často signálem osamělosti, známé je vytí psů, když je jejich páníček v práci. Vytím ale psi napodobují i vytí ostatních psů, které slyší a jakoby jim odpovídají, nebo také vytím napodobují zvuk houkající sirény. Kňučení má obvykle dva různé významy, pokud pes kňučí tiše a o samotě, jedná se o projev bolesti, pokud naopak kňučí se zavřenou tlamou a upřeně se při tom na vás dívá, vyžaduje vaši pozornost.

Všechny projevy vašeho psího miláčka je ale nutné vždy vnímat komplexně a v celkovém kontextu, mnoho pohybů či projevů může mít opravdu různý význam a závisí na konkrétním psu, jeho věku, rase i konkrétním rozpoložení. Důležité je vždy pozorovat psa jako celek, nesoustředit se tak na jeden zvuk či pohyb, ale vnímat celé tělo psa, nejen jeho ocas, zuby či uši.