Podívejte se jaký tvar obočí máte a co to o Vás vypovídá! Možná budete překvapeni!

Pokud jsou oči oknem duše, pak je obočí okenní rám. Nejen oči, ale i obočí tak může hodně prozradit o Vaší osobnosti.

Obvyklé obočí

Obočí střední šířky a vzdálenost od sebe navzájem implikují tradiční hodnoty a integritu charakteru. Současně nejste náchylní k nadměrné dramatizaci – což je radostný důvod pro ostatní, být ve Vaší společnosti.

Čtěte také: Jak se vyhnout potížím s Vaší pokožkou pouhou změnou Vašich stravovacích návyků? Poradíme Vám!

Extra dlouhé obočí

Lidé s dlouhým obočím mohou odolat prakticky jakémukoli stresu a jsou velmi společenští. Jsou to živí jednotlivci, kteří mají nevyčerpatelné vnitřní zdroje a širokou škálu zájmů. Pokud patříte k tomuto typu, jste zvyklí na řešení všech svých problémů jednou rukou a zřídkakdy je sdílíte s ostatními.

Krátké obočí

Jste velmi pozorní k detailům a jste zvyklí stát při zemi. Nelíbí se Vám, že si někteří stěžují na své problémy, i když je pro Vás někdy těžké se vypořádat s obtížemi života. A přesto žádná hora pro Vás není příliš vysoká, to je jisté!

Tlusté obočí

Máte naprostou důvěru ve Vaše vnitřní síly a vnější atraktivitu. Lidé, jako jste Vy, se dokáží snadno vyrovnat s konflikty. Jakmile se nastavíte na plnění určitého cíle, jste prostě nezastavitelní. Příliš se nezajímáte o to, co si o Vás myslí ostatní, a mnohem více se zajímáte o to, abyste žili naplněný život v plném rozsahu. Jednotlivci takového typu jsou oprávněně nazýváni „svobodnými duchy“.

Tenké obočí

Velmi tenké obočí mluví o vrozené delikátnosti. Konflikty se nenacházejí ve Vašem seznamu vysokých priorit a dokážete si jim obratně vyhnout. Co jiného říct? Jste perfektní posluchač a soucitná duše!

Vysoké obloukové obočí

Ti, kteří mají obloukové obočí, pravděpodobně budou v komunikaci citliví a selektivní. Při prvním setkání s Vámi lidé často nabývají falešného dojmu a považují Vás za sebecentrické a arogantní. Jednoduchá pravda Vaší osobnosti je však založena na tom, že se nebudete plně otevírat někomu, kdo nezískal Vaši důvěru. A když mluvíme o Vašich charakteristických rysech, vždy byli Vaši nejbližší společníci perfekcionismus a sebekritika…

Obočí s nízkým obloukem

Osoba s nízkými obloukovými obočím je druhem člověka, kterému můžete důvěřovat v jakékoli situaci. Tito lidé mají obvykle zaujatou osobnost a jsou schopni vytvářet vážné a dlouhodobé vztahy.

Triangulární obočí

Ostrý, úhlový tvar obočí značí dynamickou osobnost: máte schopnost rychle analyzovat situace a dělat bleskově rychlá rozhodnutí. Taková spontánnost může někdy vést k nežádoucím výsledkům, ale jistě má své výhody: lidé se nikdy ve Vaší společnosti nenudí! Jste přirozený vůdce, jste dobrý v inspirování ostatních a nikdy se nevyhýbáte odpovědnosti.

Zaoblené obočí

Takové obočí je nepopiratelným znamením laskavosti a pozornosti. Nejste nikdy lhostejní vůči problémům ostatních lidí a jste vždy ochotni pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.

Téměř rovné obočí

Obočí bez výrazných křivek naznačuje analytické myšlení a sklon k racionálnímu myšlení. „Měřte dvakrát, řežte jednou“ je přísloví, které nejlépe popisuje Váš pohled na život. Nicméně, nemějte strach využít rýč a vyjádřit nepohodlné pravdy, kterým se jiní raději vyhýbají.

„Diagonální“ obočí

Čím strmější je úhel sklonu, tím silnější jsou emoce a vášně, které jsou skryty uvnitř Vaší duše. Vytváříte trvalý dojem na každého, koho poznáte. Lidé, jako Vy, ví přesně to, co chtějí od života, a najdou vždy nejrychlejší cestu k úspěchu.

Sotva viditelné obočí

Obzvláště vzácný výskyt: světlé obočí, jehož tvar nelze snadno definovat. To je jistý znak nejistoty. Máte tendenci pochybovat o své vlastní povaze a schopnostech, což zase vyvolává bouřlivost a plachost. Zjevně netrpíte přehnanou asertivitou a agresivitou. Doporučujeme, abyste se okamžitě rozhodli odhodit veškeré pochybnosti o sobě a rozložili křídla směrem k novým úspěchům!