Podle symbolu alchymie, který si zvolíte, můžete nahlédnout do svého nitra

Alchymie, jejíž název odvozujeme z arabštiny, je komplexní obor, jakýsi předchůdce moderního vědeckého bádání, který se snažil o poznání světa a zákonitostí přírodních dějů. Alchymisté po staletí pracovali také s různými symboly, kterými popisovali například jednotlivé přírodní živly, ale také některé prvky, jako například rtuť a zlato.

Podle symbolu alchymie, který je vám nejbližší a který si zvolíte, je možno získat rady, jak dosáhnout osobního štěstí. Podívejte se tedy pozorně na níže uvedené symboly, rozhodněte se pro ten svůj a přečtěte si, co symbol ve vašem případě znamená.

Symbol lva

Lev je odjakživa spojován se silou, ale také samostatností a touhou po tom, aby člověk držel osud ve svých rukou a sám o něm rozhodoval.

Čtěte také: Otřesný případ nezodpovědného chování: Opilá matka vezla své nezletilé dítě – neuvěříte, kolik nadýchala při kontrole!

Lidé volící symbol lva se mohou ocitnout ve velké nejistotě, protože neví, co si počít s tím, co ve svém dosavadním životě vybudovali a čeho již docílili. Obvykle se nijak nebrání věnovat svému cíli maximální úsilí, a proto je o to těžší, když o něm začnou pochybovat. Cíle sice zdánlivě dosáhli, ale přesto mají pocit, že by mohli začít úplně novou cestu.

Při řešení pomůže právě dominantní rys lva, a to vůle rozhodovat o svém osudu. V každém případě by tedy člověk měl přijmout, že jeho dosavadní snažení rozhodně mělo smysl a že rozhodne-li se vydat jiným směrem, nepůjde proti svým původním ideálům. Stejně tak se nic nestane, když na své původní cestě setrvá.

Je třeba věřit svým předchozím i budoucím rozhodnutím a zároveň se nebát nechat některé věci nebo cesty za sebou.

Symbol přesýpacích hodin

Přesýpací hodiny jsou samozřejmě spojeny s časem a představují jeho pomíjivost a to, že jeho toku nikdo neunikne.

Člověk, který zvolil toto alchymické znamení, může mít pocit, že kvůli předchozím negativním zážitkům a zkušenostem stojí na místě a přichází o sílu, aniž by viděl cestu ven.

Je třeba si uvědomit, že čas je pro každého stejný, že každý člověk se narodí a jednou také zemře. Pomůže, když si člověk uvědomí, že je součástí celého tohoto koloběhu a že je lepší se s minulostí, byť zlou, smířit a dívat se spíše dopředu a snažit se o lepší budoucnost. Pokud někdo v životě zažil něco špatného, obvykle ho to posílí a je třeba si toho být vědom.

Symbol měsíce

Měsíc jako noční znamení představuje ukrytá tajemství a je spojen také s emocemi.

Lidé, kteří si vyberou toto znamení, se obvykle zejména během noci potýkají s těžkými vnitřními boji. Nemohou spát a jsou plni emocí, kterými mohou být vášeň, hněv nebo dokonce i nenávist.

Takový člověk nutně potřebuje najít vnitřní klid a harmonii. Od Měsíce by se tedy měl obrátit ke Slunci a hledat během dne co nejvíce pozitivních podnětů a energie, což mu umožní se v noci uklidnit. Je důležité silným negativním emocím nepodléhat, ale jít jim naproti a mírnit je. Důležité je samozřejmě uvědomit si je, nepotlačovat je, neschovávat a vědomě chtít změnu k lepšímu.

Symbol klíče

Klíč otevírá dveře a bývá také spojován s životní cestou.

Lidé se symbolem klíče patří k věčným hledačům pravdy a odpovědí na otázky, které život přináší. Někdy se stává, že díky tomu pochybují o každém svém kroku, případně rezignují a podléhají únavě z toho, že nemohou odpovědi najít.

Je třeba uvědomit si, že klíč otevírá dveře novým vědomostem a zážitkům, že je vždy možno otevřít nové dveře a začít hledat na nových místech. K tomu pomáhá také to, že se takový člověk neuzavře do sebe, ale začne vyhledávat společnost jiných lidí a bude s nimi komunikovat.

Symbol Hamsa nebo také ruka Fatimy

Tento symbol představuje ochranu před špatnou energií.

Pokud jste si jej vybrali, je pravděpodobné, že i vy jste pod nějakým špatným vlivem, že na váš působí zlá síla. Je možné, že vaše podvědomí se vás snaží tímto způsobem varovat.

I pokud je nejhůř, je třeba hledat vnitřní svobodu, a to nejlépe tak, že si uvědomíme vlastní slabost a špatné vlastnosti, přijmeme je a budeme mít vůli jít dál. Nadarmo se neříká, že člověk musí mít v prvé řadě rád sebe, aby mohl mít rád druhé. Hodně odpočívejte s zkuste načerpat pozitivní energii.