David Hampl
4 března, 2019

Slova jako karma, přítomnost, principy, přátelství a oddanost. Ty mnoho lidí zná. Ne každé se ale podle nich řídí. Často se lze setkat s lidmi, kteří jsou falešní, kteří jsou negativní a také nejsou tolik přátelští. Mnohdy si neuvědomují, že svým chováním neškodí jenom sami sobě. Principy našeho života jsou jasně dané a je s nimi spojený fakt, že tito lidé škodí také sami sobě. Už dávné moudro říká, že co uděláme někomu jinému, to se nám také vrátí.

Jací jste vy?

Podívejte se i na vaše chování. Chováte se k ostatním dobře, nebo spíše hůře? Pokud druhá možnost, je vhodné s tím velmi rychle přestat. Důvody jsou celkem zřejmé. Vše negativní, co v životě uděláte, vás dříve nebo později rozhodně dostihne. A rázem se dostáváte do stavu, který se může podepsat na vaší psychice i fyzické stránce. Jak zajistit, aby váš život byl dobrý a bez problémů? Je to jednoduché. dejte na naše rady a držte se jich tak dlouho, jak to jenom půjde. Toto jsou principy spokojeného života.

Modlete se

Není modlení, jako modlení. Většina z vás si dost možná představí danou činnost jako něco, co je spojeno s kostelem a náboženstvím. Tak to ale nemusí být vždy, jelikož modlení je spojeno s jakýmikoliv vašimi přáními, které chcete splnit, nebo s věcmi, kterých chcete dosáhnout. Modlete se každý den, v soukromí a mějte reálné cíle. Uvidíte, že dříve nebo později budete opravdu vyslyšeni.

Buďte trpěliví

Trpělivost je v současném světě vlastnost, která lidem celkem výrazně ubývá. A to je problém. Vám doporučujeme být trpěliví. Pokud budete, můžete si být jisti, že se úspěch dostaví a že se vaše sny skutečně splní. Ona trpělivost totiž souvisí právě s výše zmíněným modlením. Chcete vše hned a ztrácíte víru? Potom se vám nesplní ani ta nejmenší drobnost.

Buďte otevření

Otevřenost je velmi důležitou vlastností, na kterou bychom neměli zapomínat. Proto se k nikomu nestavte zády a už vůbec ho nepomlouvejte, nebo mu nezatajujte věci, které jsou pro něho důležité. Cokoliv negativního uděláte ostatním lidem, to se může vrátit i vám. Je to právě všudypřítomná faleš, která mnoho lidí ovládá. A proti té je nutné zakročit a eliminovat ji. Ideální, když začnete právě u sebe.

Važte si okolí

Buďte k nim nejenom otevření, ale dávejte jim najevo, že jsou pro vás důležití. Chvalte je, udělejte si na ně čas, dejte jim dárek, obklopte je zajímavostmi, povídejte si s nimi, něco dobrého jim uvařte… Je to jenom na vás, co pro ně uděláte právě vy. Důležité ale je dát jim najevo, že tu jste a že tu můžete být právě pro ně samotné.

Využívejte to, co je vaše

Čas od času si něco půjčit, co potřebujete, není nic špatného. Co ale špatné je, to je dlouhodobé využívání věcí, které vám nepatří. Nemusí se jednat jenom o hmotné věci, ale může se jednat třeba také o různé názory. Využívejte jenom to, co patří vám. To cizí mějte k dispozici jenom po dobu nezbytně nutnou.

Respektujte přírodu

Příroda je všude kolem nás a je to nejsilnější, co nás obklopuje. Jsou to zvířata, jsou to rostliny a je to její fungování jako celek. Přírodu respektujte a nebude vám škodit, ale bude vám naopak pomáhat. Snažte se žít v souladu s ní samotnou. Chraňte ji kdykoliv to jenom půjde. I takto lze pochopit smysl života. Mimo jiné proto, že i vy jste živý organismus a i vy jste v podstatě také příroda. Nebo ne?

Respektujte okolí

Každý člověk může mít určitý názor. Vy byste ho měli v ideálním případě vyslechnout a také respektovat. Nehádejte se a neprosazujte za všech okolností jenom své názory. Pokud je názor druhých smysluplný a je založený na reálných argumentech, tak ho přijměte a respektujte. Každý může říci co si myslí a vy byste to měli respektovat a přijmout.

Nepomlouvejte

Pomluva, nebo takzvané kydání špíny je to nejhorší, co jenom můžete udělat. Pamatujte, že tím nejenom uškodíte konkrétní osobě, ale uškodíte tak i sami sobě. Mnohdy to budete právě vy, o kom se následně začne mluvit úplně stejně. Budete to vy, kdo takto negativně sklidí to, co zasel a kdo se bude muset s pomluvami do konce života vyrovnávat.

Tolerujte chyby

Nikdo není neomylný. Nejste to ani vy a nejsou to ani lidé ve vašem okolí. Chyby jsou u lidí běžné a velkou či malou chybu může udělat opravdu každý. Přijměte to jako fakt a tolerujte chyby a snažte se je také odpustit. Ideálně co nejdříve. Dost možná na to později nebudete mít čas.

Buďte optimistou

Změníte své myšlení, změníte svůj pohled na svět a změníte i osoby, kterými se budete obklopovat. Mnohé studie říkají, že optimisté mají lepší a spokojenější život, stejně jako říkají, že optimisté mají o mnoho méně případných psychických problémů.

Učte své děti

Děti jsou budoucnost a rozhodně by neměly růst jako dříví v lese. Děti je třeba formovat, rozvíjet, učit je a také jim dávat možnost získat vlastní zkušenosti a dovednosti. Něco jim předejte, v něčem je nechte být. Důležité je, abyste své děti učili správně, aby měly spokojený život.

Buďte čestní

Čestnost je dnes jedna z nejvíce ceněných vlastností, která jenom existuje. Buďte čestní a budete osobou, které si budou ostatní vážit a budou ji obdivovat. Buďte nečestní a budete sami, kdy na vlastní kůži pocítíte, že se vám toto chování vrátí.

Hledejte harmonii

Když berete, tak i dávejte. Když dáváte, tak i berte. Ve vašem životě by nemělo nic převažovat, ani by zde nemělo nic chybět. Snažte se o dokonalou harmonii, díky které zajistíte to, že váš život bude fungovat tak, jak fungovat má. Tedy správně.

Sdílejte článek