Daktyloskopie je vědou, která se již od prvních desetiletí 20. století hojně používá v kriminalistice pro identifikaci osob. Její princip spočívá ve srovnávání jedinečné kresby čar na bříškách prstů, která je pro každého člověka unikátní. Čáry obvykle obsahuje tři základní prvky – čárky, obloučky nebo kolečka, které bývají základním vodícím prvkem celé kresby a mohou být také určujícím znakem, který definuje základní rysy osobnosti člověka, který je na svých prstech má. Pojďme se podívat, co jednotlivé prvky znamenají.

Prvky otisku prstu jako charakteristika osobnostních rysů

Lidská osobnost je obvykle speciální kombinací vlastností a schopností, povahové rysy však osobnosti sjednocují a kategorizují do nadřazené typologie. Tu je možné specifikovat na základě konkrétní kresby na bříškách prstů na ruce. Jelikož se však jednotlivé prvky vyskytují na prstech v různé míře, také osobnostní rysy, jež jsou jimi definovány, jsou v povaze rozloženy v různé míře.

Čárky s mírnými obloučky

Rovné čárky jen s mírnými obloučky se typicky vyskytují pouze na 2-3 prstech, na všech deseti jsou jen velmi vzácné. Osobnosti, které tento typ otisku na některých prstech mají, jsou obvykle chamtiví a spíše duchovně než fyzicky založení. Osoby s tímto znakem jsou obvykle velmi sebestředné a neschopny kompromisu, na názory jiných neberou ohled. V případě velikého neúspěchu jsou ihned připravené se stejným tvrdohlavým nadšením začít znovu, neustále usilují o vedoucí pozice.

Veliké obloučky

Osobnosti, které mají v otiscích prstů tyto prvky, jsou obvykle temperamentní. Pokud se tento prvek vyskytuje na všech 10 prstech, jsou jejich majitelé zpravidla zvyklí na tvrdou práci, ale rychle se unaví. Lidé s tímto typem otisku jsou velmi komunikativní, přátelští, senzitivní a empatičtí, jsou nekonfliktní a schopni ukončit diskusi kompromisem. Proto jsou také dobrými vůdci, jelikož rádi pomáhají druhým bez toho, aby očekávali nějakou odměnu.

Kolečka

Pokud otisku prstu dominují soustředná kolečka či elipsy, je typickým povahovým rysem jejich majitelů nezávislá bohémská a kreativní povaha. Jedná se o osoby, které jsou velmi talentované, schopné se rychle učit a dělat několik věcí najednou, často však nedokončí všechny projekty, které začnou. Osobnosti s tímto charakteristickým prvkem na otisku prstu mají také velmi často vysoce rozvinutý emocionální svět a sklony k depresím, zejména pokud se tento znak objevuje na více prstech – čím rozšířenější, tím je osobnost výbušnější.

Sdílejte článek