David Hampl
11 února, 2019

Před několika málo lety o této chorobě laická veřejnost příliš nevěděla, dnes je tomu ale zcela jinak. Roztroušená skleróza je totiž nejčastějším chronickým neurologickým onemocněním dnešní doby. Jde o tzv. autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá vlastní tkáně organismu, což později vede k jejich trvalému poškození.

Sám proti sobě

Zjednodušeně lze říci, že imunitní systém pracuje především proti vlastnímu mozku a míše. Roztroušená skleróza totiž postihuje bílou hmotu centrálního nervového systému neboli obaly nervových vláken, které převádějí povely do svalů a smyslových orgánů. Agresivní buňky způsobují zánět těchto obalů, který může časem přejít až na samotný nerv.

Lékaři rozlišují dvě fáze roztroušené sklerózy, které se od sebe v mnohém liší. V průběhu první fáze onemocnění probíhá výše zmíněné poškození myelinových obalů nervových vláken. Naštěstí, pokud je nemoc rozpoznána včas, lze v dnešní době nemoc léčit a pacientům zásadně zkvalitnit a prodloužit život. Druhá fáze nemoci již bohužel léčitelná není. Dochází k tzv. neurodegeneraci neboli odumírání nervových buněk a vláken, které je nevratné a nezastavitelné.

Mnoho různých příčin…

Co je hlavní příčinou vzniku roztroušené sklerózy, není stále zcela jasné. Obecně lze říci, že na jejím spuštění se podílí hned několik různých faktorů, především genetické dispozice, stres, znečištěné životní prostředí, ale svůj vliv může mít i přechozená chřipka či nedostatek vitaminu D. Za zmínku také stojí, že roztroušenou sklerózou trpí dvakrát častěji ženy než muži.

…a mnoho různých projevů

Nemoc se obvykle poprvé projeví mezi 20. a 40. rokem života. Mezi první příznaky většinou patří zvýšená a ničím nevysvětlitelná únava. Ovšem stoprocentně potvrzeno bývá onemocnění až na základě tzv. první ataky v podobě klinicky izolovaného syndromu. Mohou jím být například problémy s vyprazdňováním, brnění či mravenčení končetin, především prstů na rukou, potíže se zrakem, pocit špatné ovladatelnosti těla či pocit elektrických výbojů na páteři při předklonu hlavy (tzv. Lhermittův příznak). K diagnostice nemoci se využívá magnetická rezonance a odběr mozkomíšního moku.

Včasná diagnóza = možnost léčby

Dobrou zprávou je, že pokud je nemoc diagnostikována včas, dá se v dnešní době její průběh prostřednictvím moderní medicíny výrazně zpomalit. Zároveň je ale třeba poznamenat, že roztroušená skleróza je velmi individuální a u každého probíhá odlišně. Zatímco někdo je poměrně brzy upoutám na invalidní vozík, jiný pociťuje jen lehké potíže.

Hlavní metodou léčby je tzv. dlouhodobá léčba RS, jejímž cílem je omezení výskytu atak a celkové zpomalení průběhu nemoci. Další alternativou je tzv. akutní léčba, během níž se individuálně léčí každá jednotlivá ataka. Kromě pravidelného užívání medikamentů k léčbě přispívá i zdravý životní styl a vyhýbání se stresu. Z hlediska psychické pohody pacientů je samozřejmě důležitá pomoc a empatie rodiny.

Sdílejte článek