Pozor na velkou změnu! Všechny autobusové zastávky v Praze jsou nyní na znamení! Podívejte se co je potřeba udělat!

Cestování po Praze právě prošlo významnou změnou, která se dotkla všech autobusových zastávek v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Od 29. června 2024 platí nové jednotné pravidlo – všechny zastávky jsou nyní na znamení. To s sebou přináší řadu změn, které ovlivňují jak cestující, tak i řidiče autobusů.

Nová pravidla pro nástup a výstup

Hlavní změna se týká procesu nastupování a vystupování z autobusů. Zatímco nástup zůstává beze změny – stačí, když cestující viditelně stojí na zastávce, výstup je nyní podmíněný stisknutím tlačítka STOP či tlačítka pro otevření dveří. Toto pravidlo platí pro všechny cestující, včetně těch s kočárky či invalidními vozíky, kteří by tlačítka měli používat pouze pro svou kategorii.

Cíle změny

Podle organizátora Pražské integrované dopravy má tato změna několik hlavních cílů:

  1. Zjednodušení a sjednocení: Cílem je, aby se cestující nemuseli zabývat tím, kde mají tlačítko zmáčknout a kde ne. Tlačítko bude nutné stisknout vždy.
  2. Inspirace ze zahraničí: Ropid se při zavádění této změny inspiroval řešeními, která fungují v zahraničních metropolích jako Londýn, Vídeň, Berlín či Paříž.
  3. Úspory a efektivita: Očekává se, že nové pravidlo sníží počet hlášení v autobusech, sníží zpoždění z hustého provozu, ušetří pohonné hmoty a také sníží hluk a emise z neustálých rozjezdů. Zároveň by mělo dojít ke snížení četnosti oprav vozidel a práce řidičů by měla být pohodovější.
  4. Lepší plánování spojů: V některých případech, zejména večer a o víkendech, by dokonce mohlo dojít ke zkrácení intervalů mezi spoji při zachování stejného počtu řidičů a vozidel.

Obava z ujíždějících autobusů

Jednou z hlavních obav cestujících je, že autobusy začnou „ujíždět“ ze zastávek, aniž by čekaly na cestující. Ropid však tato obava rozptyluje. Podle jejich vyjádření je povinností řidičů, aby si hlídali jízdní řád a neodjížděli ze zastávek dříve, než mají zadáno. Řidiči mají navíc stále možnost v zastávce zastavit, i když se nikdo nechystá nastoupit nebo vystoupit, a počkat na odjezd podle jízdního řádu.

Výjimky a speciální situace

Ropid připouští, že v některých situacích, kdy na trase dojde k neočekávaným událostem, jako jsou kolony, může nové opatření pomoci autobusům, aby dohnali ztracený čas a lépe dodržovali jízdní řád. Řidiči tak budou mít určitou flexibilitu v případech, kdy dojde k nepředvídaným zpožděním.

Zkušenosti z jiných měst

Ropid se při zavádění této změny inspiroval řešeními, která fungují v zahraničních metropolích. V Londýně, Vídni, Berlíně či Paříži je systém zastávek na znamení běžnou praxí a cestující si na něj rychle zvykli. Tyto města mohou poskytnout cenné zkušenosti a ukázat, že se cestujícím autobusy „nevyhýbají“ a systém funguje efektivně.

Výhody pro cestující

Ačkoli změna může zpočátku vyvolávat určité obavy, Ropid zdůrazňuje, že v konečném důsledku přinese řadu výhod i pro samotné cestující. Kromě zjednodušení a sjednocení pravidel pro nástup a výstup, bude docházet k lepšímu dodržování jízdních řádů, snížení zpoždění a v některých případech i ke zkrácení intervalů mezi spoji. To vše by mělo vést k celkovému zlepšení kvality a spolehlivosti pražské hromadné dopravy.

Výhody pro řidiče a provozovatele

Zavedení zastávek na znamení však nepřináší benefity pouze pro cestující, ale také pro samotné řidiče autobusů a provozovatele dopravy. Díky snížení počtu hlášení, rozjezdů a celkové optimalizaci provozu by mělo dojít ke zlepšení pracovních podmínek řidičů, snížení četnosti oprav vozidel a úsporám pohonných hmot. To vše přispěje k vyšší efektivitě a hospodárnosti celého systému.

Implementace a komunikace se cestujícími

Aby přechod na nový systém proběhl co nejhladčeji, Ropid věnuje značné úsilí při informování a komunikaci s cestujícími. Kromě informačních materiálů a kampaní v médiích, budou na zastávkách umístěné jasné instrukce a upozornění. Řidiči autobusů budou také proškolení, aby mohli cestujícím poskytnout potřebné informace a asistenci.

Fáze implementace

Zavedení zastávek na znamení v celé Praze proběhlo postupně. Nejprve byly změny pilotně testované na vybraných linkách a zastávkách, než bylo rozhodnuto o plošném zavedení. Tato etapizace umožnila lépe vyhodnotit dopady, identifikovat a odstranit případné problémy ještě před celoplošnou implementací.

Reakce cestujících

Ačkoli se zpočátku mohly objevovat určité obavy a nejistota, většina cestujících si na nový systém zastávek na znamení rychle zvykla. Podle průzkumů prováděných Ropidem, cestující oceňují především sjednocení pravidel, lepší dodržování jízdních řádů a celkové zlepšení kvality dopravy. Někteří dokonce uvítali možnost aktivněji se zapojit do procesu nástup/výstup stisknutím tlačítka.

Zdroj: eXtra.cz