Předurčuje nám jméno osud? I ti největší skeptici musí potvrdit, že tomu tak je. Pokud nevěříte, dokážeme vás přesvědčit! Jak? Vyzkoušejte numerologický výpočet čísla vašeho jména

Často se říká, že se se jménem pojí určité povahové vlastnosti jeho nositele nebo osud, který je mu daným jménem předurčený. Možná ale neznáte způsob, jakým pracuje se jménem a osudem numerologie. Dle autorky knihy o numerologii osudových jmen Jarmily Mandžukové, nese v sobě každé číslo nějakou sílu nebo určitý náboj, na jehož základě můžeme mnohé usuzovat.

Jak vypočítat číslo jména

Numerologie se nevztahuje jen na datum narození, ale také na jméno. Na základě čísel, která přiřadíme jednotlivým písmenům, a jejich sečtením, získáme výsledné číslo, jež má vypovídat o nás, naší povaze a budoucím směřování. Základem je napsat si abecedu bez háčků a čárek, vždy devět písmen do jednoho řádku:

  • A B C D E F G H I
  • J K L M N O P Q R
  • S T U V W X Y Z

Poslední řádek bude mít písmen jen osm. Písmena v řádku si očíslujeme – například A bude mít hodnotu 1, B bude mít 2, C 3 a tak dále. To samé v dalších řádcích – J opět připadne 1, zatímco R číslo 9. Poté si napíšeme naše jméno a každé písmeno nahradíme ekvivalentní číslicí. Všechna čísla sečteme. Výsledek pak rozložíme na jednotlivé cifry, které opět posčítám. Například u jména Tereza bude výpočet vypadat takto: 2+5+9+5+8+1 = 30 = 3+0 = 3. Máte hotovo? Tak se pojďte podívat, co výsledek znamená. Zkusit můžete pak stejný systém i s příjmením – jména jsou s nimi v různých vztazích podle toho, jak se doplňují a nakolik význam křestních jmen posilují:

  • Pozitivní
  • Neutrální
  • Negativní

Číslo 1

Pokud vám vyšlo po sečtení číslo jedna, vynikáte především velkou ctižádostivostí. Chcete dosáhnout svých snů a při troše snahy se vám to může podařit. Jste také nezávislí a originální jedinci. Mezi svým okolím si přirozeně dokážete získat respekt a máte v sobě touhu se prosadit. Jméno s výsledným číslem jedna působí pozitivně s příjmeními s čísly 1, 3, 4 a 8, neutrálně s 5 a 6, negativně s výsledky 2, 7 a 9.

Číslo 2

Dvojka je harmonické číslo a takový je i nositel, kterému při sečtení písmen vyšla. Pokud mezi takové patříte, usilujete především o klid. Nemáte rádi konflikty a jste velice rozvážní. Dříve přemýšlíte, než jednáte. Jméno s výsledným číslem dva působí pozitivně s příjmeními s čísly 1 a 4, neutrálně s 2, 3, 6, 7, 8 a 9, negativně s výsledkem 5.

Číslo 3

Pokud je vaším výsledkem číslo tři, dokážete si jít za svým a prosadit se. Nesnášíte kritiku, ale druhé rádi kritizujete. Mezi vaše velké přednosti patří všestranná nadanost a zodpovědnost. Jméno s výsledným číslem tři působí pozitivně s příjmeními s čísly 1,2, 3,4, 5, 6 a 9, neutrálně s číslem 7, negativně s výsledkem 8.

Číslo 4

Číslo čtyři je spojeno s vytrvalou prací a prospěšností. Rádi realizujete nové věci a vždy máte chuť a elán se pustit do něčeho nového. Čeká na vás v životě mnoho zkoušek. Jste citliví a někdy jednáte neuváženě a impulzivně. Jméno s výsledným číslem čtyři působí pozitivně s příjmeními s čísly 1, 3, 8 a 9, neutrálně s 4 a 5, negativně s výsledky 2, 6 a 7.

Číslo 5

Výsledek s číslem pět značí, že se příliš nezaobíráte minulostí a žijete pro současný okamžik. Na jednu stranu máte hodně energie, na druhou stranu je váš živost poněkud uspěchaný. Jste srdeční, odvážní a pohotoví, jen někdy nedáte na názor druhých, kteří mohou mít v mnoha věcech pravdu. Jméno s výsledným číslem pět působí pozitivně s příjmeními s čísly 1, 3 a 9, neutrálně s 5 a 6, negativně s výsledky 2, 4, 7 a 8.

Číslo 6

Pokud vám vyšlo číslo šest, jste zodpovědný člověk, který se pro své okolí snaží dělat to nejlepší. Jste plní ideálů a máte lásky na rozdávání. Mezi vaše hlavní ctnosti patří poctivost a spolehlivost. Vaším velkým darem je intuice. Máte poměrně vysoké nároky. Jste nezávislí, někdy až tvrdohlaví. Jméno s výsledným číslem šest působí pozitivně s příjmeními s čísly 1, 3, 5, 7, 8 a 9, neutrálně s 2 a 4, negativně s 6.

Číslo 7

Pokud vám vyšlo po sečtení písmen jména šťastné číslo sedm, je vaše povaha velice laskavá a mezi vaše hlavní přednosti patří spolehlivost a ohleduplnost k druhým. Podle numerologie jste takzvané božské dítě, které potřebuje cítit teplo a lásku domova. Jste trpěliví, ale někdy až příliš spoléháte na ostatní lidi. Jméno s výsledným číslem sedm působí pozitivně s příjmeními s čísly 3 a 4, neutrálně s 1, 2, 5, 6 a 9, negativně s výsledky 7 a 8.

Číslo 8

Osmička své nositele předurčuje k rozvaze. Stojíte pevně nohama na zemi a dokážete se rychle rozhodovat. Pro nové věci se ihned nadchnete a nemáte rádi průměrnost. Jste silný a vytrvalý bojovník, který nerad přiznává porážku. Jméno s výsledným číslem osm působí pozitivně s příjmeními s čísly 2, 4 a 9, neutrálně s 1, 6 a 7, negativně s výsledky 3, 5 a 8.

Číslo 9

Byl součet všech číslic u písmen vašeho jména devítka? Pak jste velice charismatický člověk, ale zároveň také milý a citlivý. Mezi vaše povahové vlastnosti patří iniciativnost, ale i určitá míra naivity. Někdy berete sami sebe až příliš vážně a neumíte si užívat života naplno a vypnout od všech starostí. Málokdy řeknete, co si doopravdy myslíte. Jméno s výsledným číslem osm působí pozitivně s příjmeními s čísly 1, 3, 4, 6 a 8, neutrálně s 2, 5 a 7, negativně s 9.

Záludná čísla

Při sčítání také dávejte pozor, jaké mezivýsledky vám vycházejí. Samotná dvouciferná čísla, která prvotně vzniknou, mají také vlastní význam. Zvláštní pozor byste měli věnovat především takzvaným záludným číslům, když se objeví v mezisoučtu. Každé má poněkud jiný význam a řadí se sem zejména čísla:

  • 22
  • 29
  • 40

22 je číslo plné extrémů. Může znamenat dobro i zlo, úspěch i úplné dno. 29 je zase spojené s nejistotou a neschopností se rozhodnout. Čísla 40 se pak bojí i šamani a mágové – má schopnost brzdit štěstí a přinášet do života věčnou nespokojenost. V případě, že vám takový mezisoučet vyjde, nezoufejte. Mnohé věci jdou vědomě ovlivnit.