David Hampl
29 března, 2017

Každý člověk si jistě rád dopřeje slastný spánek a ponoří se do říše snů po namáhavém dni. Výjimkou jsou však případy, kdy nás v noci pořádně trápí noční můry. Budíme se vystrašení, zmatení a lapáme po dechu. Takové nepříjemné "noční filmy" promítající se v našich hlavách nám pak umí pěkně znechutit vstávání. Často na strašné výjevy ze snů neumíme zapomenout i celé dny a neustále se k těm mrazivým zážitkům v mysli vracíme. Proč vlastně máme noční můry a co mohou znamenat?

Noční můry potrápili snad už každého z nás. Může jít o hrůzostrašné výjevy, ale i nepříjemné sny o nevěře partnera, ztrátě blízkého nebo zradě. Tehdy začneme být podezřívaví, máme obavy, zda sen nepředpovídal budoucnost a přikládáme mu velkou váhu. Takové sny jsou však často jen zrcadlem našich vnitřních strachů, které jsou neopodstatněné. Naše podvědomí nám prostřednictvím snů nepromítá skutečnost, ale šifruje jakési nápovědy. Pokud se naučíme být dostatečně vnímaví, můžeme je využít ve svůj prospěch.

Výcvik v spánku

Lidská mysl je perfektním "strojem", který neustále udivuje vědce celého světa. Funguje dokonale, čehož příkladem je i fenomenální strategie jakéhosi výcviku, který se odehrává během spánku. Noční můry nám totiž pomáhají vyrovnat se se stresovými událostmi. Mozek vnímá tyto sny jako potencionální situace, kterými nás připravuje na možné nebezpečí či nepříjemné zážitky v reálném životě. Po probuzení nám zůstanou vzpomínky a my si scénář přehráváme znovu a znovu, čímž vyvozujeme určité závěry. Takto nás naše mysl připravuje na situace, které mohou reálně přijít, a i když o tom nevíme, jsme na ně lépe připraveni a zvládáme je s menším napětím. Skvělá taktika, co říkáte?

Buďte vnímavější

Během rušných dní a pracovního shonu si často nevšímáme problémů, které se pomalu nahromadí. Každodenní starosti a povinnosti plně zaměstnávají naše vědomí, ale podvědomí si vše poctivě ukládá. Pokud náš vnitřní svět potřebuje naléhavou pozornost, podvědomí, které je citlivější a otevřenější než vědomí, nám vysílá signály, které mohou mít charakter nepříjemných snů. Pokud nejsme k sobě dostatečně vnímaví, noční můry si zvyknou se opakovat se stejným motivem jako výstraha. Pokud dokážeme dešifrovat, co se nám naše podvědomí snaží naznačit, noční můry přestanou. Může to být přílišný stres, vyčerpání nebo si jen k tělu připouštíme zákeřnou osobu, která z nás jistým způsobem vysává energii. Naše mysl to vnímá a ve snech zvedá varovný prst.

Zrcadlo zdravotního stavu

V případě, že jsou vaše noční můry příliš děsivé a vyskytují se i vícekrát měsíčně, měli byste zbystřit pozornost. Mnohokrát právě takové děsivé sny mohou signalizovat problémy se zdravím. Naše duševní pohoda může být nahlodávaná tím, že se neumíme přenést přes traumatizující událost nebo nám nějaká situace velmi ublížila. Mozek i takto vysílá signály, které upozorňují na pošramocenou psychiku a v tomto případě je často vhodné vyhledat psychologa, který se umí dostat ke kořenu problému a najít vhodné řešení.

Podle vyjádření vědců mají noční můry nejčastěji neurotičtí pacienti. V jejich snech se objevuje bezradnost, bezmocnost a cítí se ztraceni v neznámém prostředí.

Nemusí však jít jen o naši duševní pohodu. Jelikož psychické i fyzické aspekty spolu úzce souvisí, opakované noční můry mohou být i fyziologického původu. Například časté nepříjemné sny o dušení či škrcení mohou být předzvěstí astmatických záchvatů.

Co znamenají sny?

Pád může znamenat strach ze ztrátu kontroly nad životem. Takové sny mívají lidé, kteří se příliš upínají na povinnosti a děsí se selhání. Co tedy dělat? Pokud je vám tento případ známý, měli byste se naučit přenechat odpovědnost i jiným. Nevysilujte se neustále kvůli pocitu, že věci zvládnete nejlépe jedině sama. Začněte lidem důvěřovat. Zkusit můžete i různé relaxační techniky.

Pronásledování často znamená naši zkušenost s trápením či násilím, které může mít své počátky i v raném dětství. Sen, ve kterém nás někdo neustále pronásleduje, může být výsledkem hlubokých zranění, na které jsme už možná i dávno zapomněli, ale podvědomí je má neustále uložené.

Jiným výkladem takové noční můry může být i fakt, že pronásledovatelům je část Vaší osobnosti, kterou nechcete přijmout a uznat. V tomto případě je nutné pochopit, před čím utíkáme a přijmout i své stinné stránky. Je možné, že tento sen je výsledkem tužeb nebo přání, které v sobě potlačujeme, stydíme se je přiznat nebo si jich nejsme vědomi. Pokud se například žena sní, že ji pronásleduje násilník, pravděpodobně neměla ve svém životě dostatek mužské pozornosti, která jí chybí.

Vražda. Pokud vás pronásledují sny, ve kterých chcete někoho zabít, pravděpodobně v sobě máte hněv, například na partnera. Tento hněv v sobě potlačujete a navenek neprojevujete. Možná si ani plně neuvědomujete příčiny svého hněvu. Zkuste se nad možnými příčinami pořádně zamyslet.

Jiným případem je sen, ve kterém se snaží zabít Vás. Může být výsledkem sklonů k agresi vůči sobě samému. Takové sny mívají lidé, kteří v dětství nemohli otevřeně vyjádřit svůj hněv či nesouhlasný názor a museli se držet stranou. Tento hněv byl dlouhodobě potlačovaný a hromaděním se nakonec tyto negativní emoce obrátili proti nim samým. Najděte v sobě tyto zárodky a vyrovnejte se s negativním postojem. Odpusťte, zapomeňte a nechte ze sebe tyto nepříjemné pocity odplout. Je lepší ventilovat pocity během či aktivitou v posilovně, než si je v sobě ukládat.

Sdílejte článek