Rodinné tajemství odhaleno: Proč jsou babičky z matčiny strany vstřícnější než ostatní? Odpověď překvapí!

Jistě každý si v dětství všiml rozdílu mezi prarodiči. Zatímco k jedněm se jezdilo více, k druhým zase méně. Jedna babička hlídala při každé nemoci, zatímco druhá posílala jen dárky z cest. Někdo může podotknout, že měl úžasné oboje prarodiče a nikdy nepocítil rozdíl, ale podle vědců bývají prarodiče z matčiny strany obecně vstřícnější a ochotnější pomáhat než rodiče otce dítěte. Jak je to možné a proč se to děje?

Pořadí oblíbenosti

Jaké je typické pořadí oblíbených členů rodiny vůči vnoučatům? Povětšinou vede babička z matčiny strany, následuje dědeček z matčiny strany, poté babička z otcovy strany, a nakonec dědeček z otcovy strany. Samozřejmě toto pořadí neplatí vždy a v každé rodině, vždy je třeba brát ohled na charaktery členů jednotlivých domácností. Přesto jsou pozorovatelné drobné rozdíly, nehledě na pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů. Kontakt s rodiči je utvářen od mládí, nové vztahy mohou být komplikované, to se často týká kritizovaného dua snacha-tchýně.

Napětí po svatbě

O tchýních se toho traduje v každé kultuře poměrně dost a často v nově budované rodině dochází k žárlivosti nebo soutěživosti mezi snachou a tchýní. Zatímco v jisté rovině je takové chování přirozené, později mohou vést tyto situace k uzavření vrátek k vnoučatům. Roli ve vztazích nehrají jen charaktery nebo postavení jednotlivých členů rodiny, své vysvětlení nabízejí také vědci. Jedná se o takzvanou evoluční tezi, která stojí na tom, že matky jsou vždy jisté.

Čtěte také: Splnily se tři biblické předpovědi. Věříte na proroctví?

shutterstock.com

Nejistota otců

Matka je, obdobně babička z matčiny strany, jistá na sto procent, proto mají vřelý vztah ke svým vnukům, se kterými je pojí stejná DNA. Otcové takovou jistotu nemají. Babička z otcovy strany má pak poloviční důvěru, dědeček z otcovy strany prakticky nulovou. Dalšími faktory oblíbenosti prarodičů je geografická blízkost. Vztahy ovlivňuje rovněž zdraví, neméně pak ekonomické postavení a práce, či samotná osobnost daného člena rodiny. U širokých rodin je důležitým faktorem počet vnoučat. 

Zdroj: verywellfamily.com