Sara Sandeva a Jakub Prachař: Na Staroměstské radnici slavili největší životní krok!

Krásná herečka Sara Sandeva se narodila ve městě Skopje v dnešní Severní Makedonii. Když jí bylo pouhé dva roky, rozhodli se její rodiče, Slobodanka a Antonio Sandevovi, přestěhovat do České republiky, kde od té doby trvale žijí. I přes roky života v Česku však Sara stále neměla české státní občanství. To se ale nedávno změnilo.

Cesta z Makedonie do Česka

Sara Sandeva byla makedonskou občankou až do svého státního občanství v České republice. Narodila se ve Skopje a přistěhovala se s rodiči do Česka ve věku dvou let. Od té doby prožila většinu svého života v Česku, a tak může říci, že je tady opravdu doma.

Slavnostní Slib a Emoce

Ve středu, za přítomnosti svého partnera Jakuba Prachaře a své rodiny, Sara Sandeva složila státní občanský slib na Staroměstské radnici. Tímto slibem se stala oficiálně občankou České republiky, což pro ni znamená důležitý milník v jejím životě.

Čtěte také: Horor v domově pro seniory, stará paní se namísto péče dočkala úderů pěstmi i znásilnění!

Sara byla tak dojatá, že během slibu na Staroměstské radnici téměř nebyla schopna slova. Na sociálních sítích napsala: „Moment, který mě dojal víc, než jsem čekala. Můj domov. Teď už oficiálně občanka. Miluju tě Česká republiko.“

Přesun na Radnici a Osoba Jakuba Prachaře

Po slavnostním aktu se všichni přesunuli do nedalekého bistra, které vlastní otec Sary. Zde si všichni připili na tento výjimečný okamžik. Jakub Prachař, Sara Sandeva a její nejbližší společně poobědvali a slavili tento důležitý krok v jejím životě.

Jakub Prachař, známý český herec a Saryin partner, byl přítomen a podpořil ji během celého procesu získání českého občanství. Společně s rodinou byli svědky tohoto výjimečného okamžiku v životě Sary Sandevy.

Kořeny v Makedonii a Domov v Česku

Původně pochází Sara Sandeva z města Skopje v Makedonii, ale od svých dvou let žije v České republice. Díky získání českého občanství nyní může říci, že je tady opravdu doma. Její příběh je inspirací pro všechny, kdo hledají své místo ve světě, a ukazuje, že odhodlání a oddanost mohou překonat všechny překážky.