David Hampl
14 června, 2019

Zatímco v Česku je registrované partnerství již dlouhou dobou standard a dnes už se nad tím možná tolik lidí ani nepodiví, homosexuálové na Slovensku stále bojují o to, aby se stejný institut zavedl i u nich. Podle nejnovějších informací se nicméně zdá, že do pěti let by tento boj mohl být minulostí.

Slovenský deník uvedl, že je v plánu do této doby zlegalizovat registrované partnerství lidí stejného pohlaví v rozsahu jako je tomu i v České republice. Je to zejména proto, že na Slovenko poměrně výrazně tlačí celá mezinárodní komunita, která je k vytváření rovnosti pro homosexuální páry velmi nakloněna.

Ochrana lidských práv

Podle připomínek OSN se jedná o nedostatek v ochraně lidských práv, který by Slovensko, jako demokratický právní stát, mělo co nejdříve napravit. Je nutné eliminovat diskriminaci párů stejného pohlaví a zlegalizovat také jejich svazky. Z toho důvodu je nutné registrované partnerství zavést i na Slovensku.

Slovensko přislíbilo, že tento nedostatek napraví v horizontu příštích pěti let. Zde je však situace ohledně homosexuálních páry o mnoho vypjatější než v jiných státech včetně Česka. Původní návrh zákona ohledně registrovaného partnerství byl již jednou odmítnut jako protiústavní, tak je otázkou, jak se nyní politikům podaří vybalancovat rovnováhu mezi Ústavou a nutnou změnou, kterou požaduje OSN.

Je nutno podotknout, že i široká veřejnost na Slovensku je daleko konzervativnější a mnoho lidí stále zcela odmítá možnost, že by registrované partnerství mělo být zavedeno. V nedávné době například proběhla médii zpráva o prohlášení ministryně kultury Lubice Lašákové, která řekla, že události na podporu LGBT komunity nebudou ze státního rozpočtu financovány a nebudou jim poskytovány žádné finanční dotace či příspěvky.

Je tedy zřejmé, že Slovensko před sebou má ještě perných pět let, kdy se bude muset s tímto požadavkem v vypořádat nejen ke spokojenosti OSN, ale také všech obyvatel.

Sdílejte článek