David Hampl
31 ledna, 2020

Dnešní doba vyžaduje po člověku, aby byl bez ohledu na svůj věk stále aktivní, svěží a mladistvý. Nejen ve svých činech a vzhledu, ale také v přístupu k životu. S přibývajícími roky to je samozřejmě těžší a těžší. Odkdy ale vlastně začíná stáří? Pokud jste mysleli, že ve věku okolo šedesáti let, jste na hlubokém omylu. Vědci nyní odhalili studii, z jejíchž výsledků vyplývá, že je to mnohem dříve – již ve dvaceti sedmi letech.

Dvacet sedm let a začátek stáří

Již v tomto věku totiž podle této studie začínají slábnout některé naše mentální schopnosti. Neuvěřitelné, že? Naopak svého vrcholu v mentálních schopnostech dosahujeme přibližně o pět let dříve, ve dvaceti dvou letech, poté se ale některé z těchto schopností začínají zhoršovat.

Studie Virginské univerzity trvala sedm let a vědci během této doby zkoumali dva tisíce mužů a žen, ve věku mezi osmnácti a šedesáti lety. Ti řešili různé obrazové skládačky, absolvovali paměťové testy či vyšetření, která se používají pro určení duševních chorob či při zhoršování mentálních schopností, včetně demence.

Jak se naše schopnosti s věkem mění?

Tři čtvrtiny dotazovaných dosahovalo nejlepších výsledků ve dvaceti dvou letech. První zhoršení ve věku dvaceti sedmi let se týkalo především schopnosti dedukce, rychlosti myšlení a prostorové představivosti. Problémy s pamětí se začaly objevovat v průměru kolem třicátého sedmého roku, ostatní schopnosti se začaly horšit o pět let později, tedy v pouhých čtyřiceti dvou letech.

Výsledky studie jsou tak jakýmsi důkazem, že s prevencí proti stárnutí by se mělo začít mnohem dříve, než jsme si doteď mysleli. Abychom ale nebyli jen pesimističtí, existují i jiné vědecké studie, které naopak dokazují, že pokud jde o znalosti, například všeobecný přehled či rozsah slovní zásoby, naše schopnosti se zvyšují až do věku přibližně šedesáti let.

Sdílejte článek