David Hampl
16 dubna, 2019

Jste takoví, že věříte na určitá „ svědectví“ nebo jste pesimisti a nevěříte vůbec ničemu? Každý něčemu věří, jen je rozdíl v tom, jestli je to zrovna Ufo, posmrtný život, nebo osud, který, podle některých může být předem daný. V Číně znají již celá léta pojem 9 hvězd, která se dají odvodit od vašeho roku narození. Chcete vědět, jaký je váš osud? Podívejte se, která hvězda je právě vaše.

Jak zjistíte vaši hvězdu?

Zjistěte, jaké je vaše osobní číslo. Stačí vám k tomu, abyste použili svůj datum narození. Pro ročníky 1945, 1954, 1963, 1972, 1981,1990,2008 platí to, že mají hvězdu č. 1. Hvězda číslo 2 je pak přisuzována lidem, kteří se narodili v letech 1944,1953, 1962,1971, další pak:

  • 1980
  • 1998
  • 2007

Hvězda číslo tři je pro vás, kteří jste se podívali na svět v letech 1943, 1952, 1961, 1970, 1988, 1997 a 2006. Čtyřka je určena osobám, které jsou narozené v letech 1942, 1951, 1960, 1978, 1987, 1996, a 2005. Pátá hvězda je osudem pro lidi narozené v roce 1941, 1950,1959, 1968, 1977, 1986,1995, a 2004. Šestka je pro ročníky 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994 a 2003. Pokud byste rádi hvězdu číslo sedm, musíte být narozeni v letech:

  • 1948
  • 1957
  • 1966
  • 1975

Dále pak 1993 a 2002. Jestliže jste narozeni v letech 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992 a 2001 pak je vám předurčena hvězda č. 8. Poslední hvězdou je číslo devět a ta platí pro ročníky: 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 a 2009. Jste zvědaví, co vás ve vašem životě čeká? Podívejte se, co znamenají jednotlivé hvězdy.

Hvězda číslo jedna

Jste komunikativní a emocionální, to znamená, že velmi prožíváte to, co se děje ve vašem okolí. Pokud vás ale čekají nějaké překážky, nebo si nejste jistí v kramflecích, pociťujete úzkost a velmi to prožíváte. Jste milovníci, zároveň je možné střídání vašich nálad, jednou jste v klidu, podruhé zase ve vzteku. To co vás může potrápit nejvíce, je strach. Lidé s číslem 1 mají také sklon k závislostem, proto by měli být opatrní zejména v tomto ohledu.

Hvězda číslo dvě a tři

Vy, kterým vyšla dvojka jste velmi opatrní ve vašem životě. Možná jste se setkali s maminkami, které jsou příliš obětavé pro své děti, které všechno dělají nejlépe a nikdo jiný nedokáže tak dobře pečovat o své blízké jako oni. Přesně takoví lidé s číslem dva jsou. Nicméně mezi jejich pozitivní vlastnosti patří také to, že jsou pečliví a obětaví. Těm, kterým vyšla trojka lze sdělit to, že jsou ve svém životě aktivní a velmi dobrodružní. Nic v jejich životě nesmí přijít nazmar. Jsou úspěšní a mají velkou motivaci, která jim pomáhá při zdolávání cílů. Někdy se ale může stát, že se zbrzdí a přemýšlí, zda se v dané věci rozhodli správně. Když v nějakém svém souboji prohrají, neodradí je to, spíše naopak.

 

Hvězda číslo čtyři a pět

Čtyřka znamená, že jste intelektuálové, máte mnoho dovedností, jste schopni se naučit větší množství věcí, jste především uzavření a nemáte rádi, když se musíte předvádět. Rádi také:

  • Pracujete samostatně
  • Cestujete a poznáváte nové věci
  • Máte smysl pro zodpovědnost

Jednou z negativních vlastností je vaše zasněnost, prožíváte život tak nějak jinak, než ostatní a občas to pro vás může být problém. Pětka značí to, že jste lidí, kteří vše mají dopředu promyšlené. Máte velkou zodpovědnost a nic nenecháváte náhodě. Často se tak setkáte s pětkou u lidí, kteří pracují ve vyšší pozici, jako například ředitelé nebo šéfové. Někdy to však v práci přeženou a berou si příliš velké břímě, které sice většinou zkousnou, nicméně by občas měli zvolnit a odpočinout si.

Hvězda číslo šest a sedm

Pokud jste zjistili, že vaše číslo je šestka, dejte si pozor, můžete mít sklony k agresivitě a jemnost příliš neznáte. Často také řešíte problémy tzv. s horkou hlavou, a možná je občas vyřešíte i špatně, díky tomu, že jste třeba jen chvíli nepočkali. Na druhou stranu jste extrémně pracovití a zodpovědní. Pozor však na vaše ego. Sedmička značí, že jste romantici. Ano, máte rádi vše co je krásné a něžné. Žijete bezstarostným životem a jste velmi laskaví. Hodně si představujete, jaký by váš život mohl být. V podstatě jde o to, že i když vám všechno vychází, jste spokojení, když ne, pak je to horší. Kdybyste měli na účtu miliony korun, klidně byste je rozdali. Opatrně však, ve vašem životě také může přijít krize.

Osmička a devítka

Jestliže máte osmičku, možná se vám stalo, že o vás vaše okolí tvrdí, že jste uzavření a chladní, nicméně to není tak úplně pravda. Ti, kteří vás dobře znají, ví, že jste ve skutečnosti velmi laskaví a přívětiví. Často jste s osmičkou pracovití a rychle zapomínáte na to, když vám někdo ublíží. Mezi slabší stránky pak patří to, že byste neměly dělat ukvapené závěry a vše řešit s rozmyslem. Poslední hvězda číslo devět značí to, že jste aktivní lidé a zároveň nebojácní. Do života jdete naplno a nemíníte ho promarnit. Často jste náladoví. Zamyslete se nad tím, jestli například svým jednáním a chováním neubližujete lidem okolo sebe, aniž byste si to uvědomovali.

Sdílejte článek