Stačila jedna dobře mířená věta a najednou všechny ženy překvapeně utichly. Tento muž dále nemohl vydržet chování některých z nich a rozhodl se dát najevo svůj jasný názor a postoj. Souhlasíte s tím, co udělal?

Kolem nás se neustále odehrává tolik událostí, že kolikrát je ani nestíháme vnímat. Někdy se jedná o opravdu silné a zajímavé příběhy, které je dobré rozšířit i do širšího okolí. Mají totiž v sobě něco, co by mohlo spoustu lidí donutit k zamyšlení. Ne totiž vždy se všichni chováme úplně vhodným způsobem. Příkladem může být následující příběh plný odvahy jednoho obyčejného a šikovného muže.

Diskutované téma-chudí versus bohatí

Náš dnešní příběh se stal na jedné z klasických základních škole. Hlavní děj se konkrétně odehrál ve třídě, kde se shodou okolností sešli děti dvou skupin, bohatých a chudých. Společenské rozdíly těchto dvou skupiny jsou už od pradávna velmi diskutovaným tématem a mnohdy je velmi nevhodné toto téma na veřejnosti rozebírat. Příkladem může být i tento příběh.

Za všechno mohou školní lavice

Předmětem celého tohoto příběhu byl konflikt týkající se obyčejných školních lavic. Tento kus školního vybavení, které by nemělo chybět v žádné třídě by se tak mohl stát ponaučením pro všechny, kteří si myslí, že by snad oni by mohli být lepšími lidmi než ostatní.

Čtěte také: Kluci si vyrobili vlastní bazén a ušetřili několik tisíc dolarů

V jeden den se na zmíněné základní škole, ve zmíněné třídě konala tradiční rodičovská schůze. Na tuto schůzi dorazily také maminky, které měli pocit, že by třída potřebovala nové lavice. Navrhly tedy, aby se vybrali na nákup nových lavic peníze z řad rodičů.

Nemáme dost peněz!

Některým rodičům ovšem tento nápad nepřišel až tolik potřebný, neboť usoudili, že lavice jsou ještě v pořádku a nové tím pádem nejsou zatím potřeba. Návrh tedy razantně odmítly. Důvodem odmítnutí byl také fakt, že na tento nákup neměli dostatek peněz. Celkem návrh odmítlo sedm rodin, právě z důvodu nedostatku finančních prostředků.

I přes to, že mnoho rodičů návrh odmítlo, někteří rodiče z řad movitějších rodin si postavilo hlavu a začalo si návrh prosazovat. A v tu chvíli se stalo něco, co by nikdo nečekal. Jeden z těchto movitějších rodičů (tatínek) navrhl, aby rodiny, které finanční prostředky mají, peníze vybraly s tím, že vyberou o něco více. Důvod je prostý. Děti by ve třídě měli sedět ve stejných lavicích, aby se neodlišovaly. A navíc ti bohatší by měli pomáhat těm chudším, když na to prostředky mají.

Rozdělení třídy

Maminky to samozřejmě odmítly, s tím že pokud někdo na novou lavici nemá, zůstane jednoduše sedět v lavici staré. Odvážný tatínek na to ovšem nepřistoupil a na nové lavice nepřispěl. Na druhý den do třídy dorazilo několik nových lavic. Třída se tak rozdělila na skupinu bohatých a chudých, neboť nové lavice se umístily dopředu a staré zůstaly vzadu. Jak byly maminky hrdé, že zrovna jejich děti sedí v těch lepších. Ještě nevěděli, co se stane během dalších pár dní, a jak jim spadne hřebínek.

Nečekané překvapení

Během dalšího dne bylo do třídy přivezeno dalších osm nových lavic, a byly mnohem lepší a hezčí než ty druhé. Aby toho nebylo málo, spolu s novými lavicemi, dorazily i úplně nové dětské židličky. Ptáte se, jak je to možné? Myslím, že odpověď tušíte. Nové lavice a židličky koupil tatínek, který je mimochodem úspěšným podnikatelem. Na rozdíl od maminek, nedává ovšem své bohatství najevo a snaží se k všem přistupovat s rovností. Maminky zuřily a začaly všude prohlašovat:

  • že je to diskriminace
  • a úplná urážka jejich dětí

Tatínek to ovšem nazval sociálním experimentem, neboť třída zůstala přesně tak jak chtěly maminky, rozdělená na ty, kdo mají lepší lavice a na ty kdo nemají. Všem tak udělil velmi cennou lekci, že dělat rozdíly mezi bohatými a chudými, jen kvůli výši jejich příjmů, je nesmysl.