David Hampl
10 dubna, 2019

Konečně se objevila studie, která potvrzuje slova rodičů dětí po celém světě. Ti rodiče, kteří mají dva potomky totiž shodně uvádějí jednu věc. jakou? Říkají, že jejich děti jsou rozdílné. Že jedno je vždy hodnější než to druhé. A shodují se na jedné věci. Hodnější je dítě prvorozené, zatímco s druhorozeným jsou vždy problémy. Jde tak nejenom o zajímavé téma k diskusi, ale podobné názory se staly také podklady pro vědeckou studii, která má potvrdit nebo vyvrátit, zda je tomu skutečně tak. Jaký je závěr?

University of California přináší výsledky

Kdo se na této studii podílel? Primárně se jednalo o vědce z University of California, kteří byli doplněny také odborníky z Los Angeles. Celkové vedení měl doktor E. Black, který je ve svém oboru považován za skutečnou kapacitu. Úkol byl poměrně jasný. Bylo třeba zjistit, zda je skutečně tak velký rozdíl mezi prvorozeným a druhorozeným dítětem. A výsledek? Je poměrně šokující. Studie poukazuje třeba i na to, že druhorozené dítě není tolik úspěšné ve škole, jako je tomu v případě prvního potomka. A to i přesto, že oběma dětem byly dány stejné možnosti vzdělání, a to jak pokud jde o geografickou dostupnost škol, tak i finanční možnosti rodičů.

Zkoumaly se také možné problémy se zákonem

I tomu se zmíněná studie věnovala a my musíme říci, že i tady jsou zjištění celkem alarmující. Bylo potvrzeno, že druhé děti mají větší pravděpodobnost toho, že budou mít problémy se zákonem. A ta pravděpodobnost je celkem vysoká. Jaká je větší šance, že se dítě vydá na dráhu zločinu? Je o celých 40 procent větší, než je tomu v případě prvního dítěte. Opět musíme zmínit, že celkové podmínky výchovy jsou u obou potomků stejné.

Jaké je chování druhorozených dětí?

Zohledněna byla také výchova. I zde jsou výsledky jasné a vycházejí v neprospěch druhorozených dětí. Nejčastěji se zmiňuje to, že jsou děti vzpurné, že vzdorují, neposlouchají, mají svou hlavu a je velmi těžké zvládat. A to i přesto, že rodiče již mají po prvním dítěti určité zkušenosti s výchovou a tak by neměl být takový problém je dovychovat. Jak se ale ukazuje, problém to je.

Jak se s touto situací vypořádat?

Je to velmi komplikované, ale stále je zde prostor pro zvládnutí. Je třeba snažit se dítěti věnovat, stejně jako je na místě dopřát mu určitou volnost, ale v rámci mezí. Také je nutné zohlednit vliv staršího potomka. Ten má na vývoj mladšího větší vliv. Jak je to možné? Často mu je více dovoleno a často se chová vzpurněji, ale na svůj věk stále adekvátně. Toto mladší dítě okouká a dělá v podstatě to samé. Ale v dřívějším věku, což je problém. A tak se dítě s každým dalším měsícem stává nezvladatelné.

Sdílejte článek